Duurzame inspiratiedag over energietransitie in de praktijk

‘Kennismaken staat centraal in de introductieweek’, vertelt Frank Loosman van ROC Friese Poort. ‘Onze studenten maken deze week kennis met elkaar, met de opleiding en met de ontwikkelingen in de praktijk. Daarom organiseren we een duurzame inspiratiedag’. Woensdag 25 augustus 2021 waren ongeveer 25 1e jaarsstudenten installatie, electro en mechatronica te gast bij De Fabriek in Leeuwarden. Voor een gastles over waterstof van Tieluk, een rondleiding door De Fabriek en een workshop Trias Energetica.

Energietransitie
‘In jullie vakgebied krijgen jullie te maken met duurzaamheid’, stelt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘Klimaatverandering laat ons zien dat we teveel CO2 uitstoten’. Er is een transitie nodig namelijk de energietransitie om minder CO2 uit te stoten. Dit is een ingrijpende transitie waarin we onze huidige energievoorziening structureel anders gaan organiseren. Een transitie van gas naar gasloos zoals energieneutraal, all electric en nul op de meter. ‘Aan jullie om het verschil te maken in jullie vakgebied. Kijk hoe bedrijven dit doen en leer te verduurzamen volgens een plan’.

Gastles waterstof
‘Wij maken een duurzaam apparaat waarmee we aardgas in de cv-ketel vervangen door groene waterstof’, zo opent Frank Turksma van Tieluk de gastles. ‘Hiervoor is duurzaam opgewekte elektriciteit nodig met als doel om het gebruik van aardgas te verminderen. Door het bijmengen van waterstof in de verbranding van verwarmingsinstallaties is het mogelijk om een rendement van 50 procent te behalen. In de toekomst is zelfs een rendement van 70 procent mogelijk. Door het hergebruiken van restwarmte is een nog hoger rendement te behalen. Waterstof maakt dan ook deel uit van de energiemix van zon, wind, aardwarmte en biomassa’.

Rondleiding De Fabriek
‘Wij willen laten zien dat het mogelijk is om een oud gebouw als De Fabriek te verduurzamen’, zo verwoord Jaap Hoekstra zijn duurzaamheidambities als vastgoedondernemer. ‘Dan is het van groot belang om warmteverlies te beperken met als resultaat een warm gebouw’. Daarom is De Fabriek geïsoleerd met 12 cm PIR isolatieplaat en ligt er op het dak wit dakleer. Ook is er sprake van verwarming per ruimte. In elke ruimte zitten sensoren en tijdsschakelaars, waardoor de verlichting en verwarming uitgaan wanneer er niemand aanwezig is. ‘Op deze manier kun je een centraal gestuurde verwarmingsinstallatie toch heel decentraal beheersen’, legt Hoekstra uit.

Trias Energetica
‘Veel mensen weten niet waar ze moeten beginnen als het gaat om het verduurzamen van hun eigen woning of bedrijf. Graag daag ik jullie uit om te verduurzamen volgens een plan namelijk de Trias Energetica’, zo start Roeland Westra de workshop. ‘Dit is een plan om te komen tot een mix van duurzame maatregelen om gebouwen en woningen te verduurzamen’. ‘De eerste stap is energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie en warmteterugwinning. Het gebruik van duurzame energieopwekking door wind, zon, aardwarmte en biomassa is de tweede stap. En de derde stap is, indien noodzakelijk, het efficiënt gebruiken van fossiele brandstoffen. Als je een stap verder wilt gaan, richting energieneutraal, dien je nog een stap toe te voegen: namelijk het gebruik van reststromen, zoals douchewater en warmte uit ventilatielucht.’ Aan de hand van een kaartspel liet Westra de studenten vervolgens kennismaken met 25 duurzame technieken, zoals isolatie, warmtepompen, lage temperatuurverwarming en zonneboilers.

RIF Gas 2.0
Tieluk is partner van RIF Gas 2.0. Dit project, een speerpunt van Energy College, heeft als doel jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.