Duurzame expeditie brengt duurzaamheid dichter bij studenten

‘Binnen onze lessen loopbaan en burgerschap is duurzaamheid een belangrijk thema’, vertelt Rouke van der Meer van ROC Friese Poort. We willen duurzaamheid dichtbij onze studenten brengen’. Woensdag 27 oktober 2021 gingen techniekstudenten op duurzame expeditie bij De Fabriek. ‘Met een rondleiding door de Fabriek en een gastles van Omrin (met VR waste experience) dagen we onze studenten uit om te ontdekken welke bijdrage zijzelf kunnen leveren aan een duurzame wereld. Dat noemen we persoonsvorming oftewel brede vorming’.

Energietransitie
De Fabriek is een bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein De Zwette. Het bedrijfspand stamt uit 1967 en heeft nog altijd een industriële uitstraling. ‘Anno 2021 dienen we in te spelen op de energietransitie door het pand te verduurzamen. Het is mogelijk is om een oud gebouw als De Fabriek te verduurzamen’, zo verwoord Jaap Hoekstra zijn duurzaamheidambities als vastgoedondernemer. Energiebesparing is dan ook een belangrijk thema bij het bedrijvencentrum. ‘Het is van groot belang om warmteverlies te beperken met als resultaat een warm gebouw’. Daarom is De Fabriek geïsoleerd met 12 cm PIR isolatieplaat en ligt er op het dak wit dakleer. Ook is er sprake van verwarming per ruimte. In elke ruimte zitten sensoren en tijdsschakelaars, waardoor de verlichting en verwarming uitgaan wanneer er niemand aanwezig is. ‘Op deze manier kun je een centraal gestuurde verwarmingsinstallatie toch heel decentraal beheersen’, legt Hoekstra uit. Ook op mobiliteitsgebied is men op de toekomst voorbereid. ‘We beschikken over openbare laadpunten voor elektrische auto’s.’

Circulaire manier van werken
Elk jaar produceren 9000 bedrijven 22.000 ton afval in Nederland. Per persoon produceren we in Nederland bijna 490 kilo afval. ‘Wij als Omrin doen de inzameling en verwerking van afval voor particulieren en bedrijven, vooral in Friesland’ zo introduceert Pieter Bleeker Omrin, het bedrijf waar hij voor werkzaam is. ‘Kringloop is onze passie en onze prioriteit ligt bij het sluiten van kringlopen’. Stappen in deze kringloop zijn bronscheiding, hergebruik, nascheiding plus sorteren, hernieuwd en energieopwekking. Argumenten voor deze circulaire manier van werken zijn klimaatverandering, achteruitgang van de biodiversiteit en de schaarste aan energie en grondstoffen. ‘Ons afvalverwerkingsconcept is gericht op het actief zijn in de hele keten waarbij preventie, educatie en voorlichting de eerste stap is’. De studenten namen met een VR-bril een virtuele kijk in de mileustraat van Omrin. Een virtuele afval ervaring van een toekomstige grondstoffenbank.

Grondstoffenbank
Bouw- en sloopafval van de bouwplaats gaat naar de milieustraat. Dit is een verplichte scheiding volgens het bouwbesluit. ‘Wij ontwikkelen deze milieustraat momenteel naar de grondstoffenbank van de toekomst’, legt Pieter Bleeker uit. Anno 2021 recyclen we al 90% van het bouw- en sloopafval. Om bouw- en sloopafval te verminderen gaan we in de toekomst meer huizen bouwen op basis van prefab. Ook gaan we afspraken maken over het opnieuw gebruiken van meubels, dakplaten, vloerbedekking etc.’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.