Duurzame excursie naar Ameland voor ROC Friese Poort-studenten Bouwkunde

Op woensdag 26 juni 2019 brachten elf tweedejaarsstudenten Bouwkunde niveau 4 van ROC Friese Poort, op initiatief van Centrum Duurzaam, een bezoek aan Ameland. Daar maakten ze een excursie langs verschillende duurzame locaties op het eiland.

Bekijk hier een foto-impressie van het bezoek aan Ameland

Waddencampus
‘De studenten zijn bezig met plannen om huizen van woningbouwverenigingen en particulieren te verduurzamen’, vertelt Klaas Biemold, docent van ROC Friese Poort. ‘Ameland biedt een mooi voorbeeld hoe bestuur en particulier hiermee bezig zijn.’ Na aankomst op het eiland fietsten de studenten naar het Natuurcentrum in Nes, waarin tevens de Waddencampus is gevestigd. Daar zijn ze verwelkomd door Sigrid Roep, projectbegeleider Waddencampus en Johan Kiewiet, directeur van de Amelander Energie Coöperatie (AEC). ‘Ik hield een presentatie waarin drie onderwerpen centraal stonden’, vertelt de projectbegeleider. ‘Allereerst de Waddencampus, een netwerkplatform dat onderwijs- en kennisinstellingen, studenten, ondernemers, organisaties en overheden met elkaar verbindt. Met als doel samen tot slimme oplossingen te komen voor actuele vraagstukken op Ameland. Belangrijke onderzoeksthema’s hierbij zijn onder meer Energie en Water, Natuur, Duurzaam Toerisme en Voedsel. Bij al deze onderwerpen geldt zelfvoorzienendheid als rode draad.’

‘De Waddencampus wil het onderwijs versterken en werkgelegenheid verbreden’, vervolgt Roep haar verhaal. ‘Bovendien organiseert de campus regelmatige bijeenkomsten voor Amelanders en andere belangstellen, zoals bijvoorbeeld deze studenten van ROC Friese Poort.’

Convenant Duurzaam Ameland
Ook het Convenant Duurzaam Ameland kwam aan bod. Aan dit ambitieuze visiestuk zijn meerdere projecten gekoppeld, zoals de verduurzaming van de Burgemeester Waldaschool. De ROC Friese Poort-studenten bezochten deze school en kregen van de projectbegeleider een uitgebreide uitleg. ‘Deze school heeft 340 zonnepanelen op het dak liggen, maakt gebruik van een houtsnipper gestookte kachel én een grijswatercircuit, wat de verspilling van water tegengaat.’ Het laatste onderdeel van Roeps presentatie betrof duurzame huizen op Ameland. Eén van deze woningen staat in Nes, waar de studenten met eigen ogen zagen hoe de eigenaren Sjoukje Schuurman en Jacob Dijkstra met verduurzaming aan de slag zijn. ‘Hun huis is een rijksmonument dat in het verleden – op de buitenmuren na – geheel gestript is. Het echtpaar heeft zonnecollectoren aangesloten op een watertank van 1000 m³, die de verwarming en warmwatervoorziening aanstuurt. In totaal gebruiken ze slechts 300 m³ gas per jaar. De studenten waren hier erg van onder de indruk’, zegt de projectbegeleider van de Waddencampus.

Tot slot bezochten de studenten het Zonnepark in Ballum. Daar vertelde Johan Kiewiet hen alle ins-en-outs. Én met succes. ‘Een student vroeg of Johan in de toekomst les wilde geven, omdat hij zo mooi vertelde en veel wist’, lacht Roep.

Levensecht onderwijs
De duurzame excursie naar Ameland is een voorbeeld van levensecht onderwijs, geïnitieerd door Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Hierbij treden studenten buiten theoretische kaders en gaan zij op bezoek bij levensechte locaties en ervaren zo de nieuwste duurzame ontwikkelingen. Hiermee komen zij goed beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt, die steeds meer op duurzaamheid gericht is.

Bekijk hieronder de presentatie van Sigrid Roep:

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.