Duurzaamheid speelt prominente rol binnen Bouwonderwijs ROC Friese Poort

‘De student staat centraal binnen het Bouwonderwijs van ROC Friese Poort‘, vertellen Germ Boersma, Christiaan Stavorinus en Jan Stavast, opleidingsmanagers Bouw bij ROC Friese Poort. ‘Wij bieden maatwerk, waarbij duurzaamheid een prominente rol speelt. Dit actuele thema komt nu van A tot Z terug in onze opleidingen.’

Omslag
Volgens Boersma is dit een logische ontwikkeling. ‘De maatschappij heeft de afgelopen jaren een omslag gemaakt’, vertelt hij. ‘Niemand ontkomt meer aan duurzaamheid. Dat geldt zeker voor onze studenten Bouw, die rekening moeten houden met de vele wetten op dit terrein. Dan gaat het niet alleen om energieprestaties, maar bijvoorbeeld ook om nieuwe regels die uit de stikstofdiscussie voortvloeien. Bovendien dienen onze jongeren aandacht te schenken aan zaken als milieuvriendelijk materiaal, duurzame installaties en luchtdicht bouwen.’

Zelfstandigheid
De student is tijdens de opleiding eigenaar van zijn eigen leerproces, benadrukt Boersma. ‘Docenten spelen daarbij een coachende rol. Zo stimuleren we de zelfstandigheid van onze jongeren en bereiden we ze voor op de arbeidsmarkt.’ Christiaan Stavorinus, eveneens opleidingsmanager bij ROC Friese Poort, sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. ‘Een student die aan zijn opleiding begint, heeft nog veel sturing en begeleiding nodig. We proberen hen door coaching steeds meer eigenaar te maken van het leerproces. We bieden inzicht in wat ze nog moeten leren en vooral hóe ze dat moeten doen.’

Levensecht
Levensechte leerervaringen, in samenwerking met Centrum Duurzaam, bieden studenten een solide basis. ‘Samen organiseren we geregeld duurzame Challenges, workshops in het Duurzaam Doen Huis, gastlessen en bedrijfsbezoeken’, aldus de opleidingsmanager. ‘Zo doen onze studenten praktijkervaringen op en treden ze buiten theoretische kaders. Een abstract thema als duurzaamheid gaat voor hen dan echt leven. Gezamenlijk signaleren we vragen in de markt en vertalen deze naar de opleidingen. Onlangs kregen Bouwkunde-studenten de opdracht een duurzame observatiepost te ontwerpen voor Staatsbosbeheer. Zo koppel je onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar.

Stavorinus ziet ook andere projecten waarbij de studenten zich goed kunnen ontwikkelen. ‘We zijn bezig met een keuzedeel Fries dat we combineren met tegelzetten. Veel van onze niveau 2-studenten vinden dat prachtig. Op deze manier koppel je een stukje vakgebied – het tegelzetten – aan een theoretischer vak als Fries. Inmiddels hebben we vijftig aanmeldingen!’, besluit de opleidingsmanager.

Levensecht onderwijs
‘Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort is aanjager van hybride, levensecht onderwijs’, zo stelt projectleider Roeland Westra. ‘Naast regulier theoretisch onderwijs willen we dat onze studenten beleven, ontdekken én doen. Zo combineren ze het beste van twee werelden. Dit realiseren we door excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. ‘De jongeren ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst’, besluit Westra.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.