Duurzaam verwarmen in gebouwde omgeving met aquathermie en luchtverwarming

“Ons doel is om mensen iedere dag schone lucht te bezorgen”, opent Menko Kraeima, adviseur installatieconcepten Noord-Nederland bij Brink Climate Systems. “Met balansventilatie zorg je voor een gezond binnenklimaat.” Op vrijdag 10 december 2021 gaven Menko Kraeima en Lucek Wolthekker van MEFA energy systems een gelivestreamde Duurzaam Doen Lezing bij ROC Friese Poort in Sneek. Daar vertelden zij over de mogelijkheden om aquathermie in combinatie met luchtverwarming in de woningbouw toe te passen.

Balansventilatie
“Bij balansventilatie zijn meerdere comfortaspecten van belang”, gaat Kraeima verder. “Het gaat dan om temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtsnelheid (tocht) en -kwaliteit, geluid en licht. Ventilatie moet plaatsvinden met warmteterugwinning (WTW). Dat zorgt altijd voor een gegarandeerde luchtkwaliteit en verse lucht op plaatsen waar dat nodig is. Allereerst een korte introductie van balansventilatie: hierbij ververs je continu de binnenlucht. Wanneer je in een woning zit, vervuil je de lucht door te ademen, te koken en te douchen. Bij balansventilatie zuig je deze vieze lucht uit de badkamer, het toilet en de keuken en voer je nieuwe lucht aan in verblijfsruimtes. De hoeveelheid afgevoerde lucht is gelijk aan de binnenkomende hoeveelheid; er is daarom sprake van balans.” Vijfennegentig procent van de warmte blijft behouden bij deze werkwijze, benadrukt Kraeima. “De warmte van de opgewarmde binnenlucht wordt overgedragen op de koude buitenlucht. Dit bespaart energie.”

Luchtverwarming
Vervolgens besprak Kraeima het thema luchtverwarming, waarbij volgens de gastspreker twee kanaalsystemen nodig zijn: een toevoer- en afzuigkanaal. “Het WTW-systeem blaast lucht richting de luchtverwarmer, die het verder de woning in pompt. Vervolgens bewerkt het systeem de lucht na: voorkoeling in de zomer, voorverwarming in de winter. Een bron bij luchtverwarming kan bijvoorbeeld aquathermie zijn, waarmee je een warmtepomp voedt met energie.” Het voordeel van luchtverwarming is helder, vindt de expert van Brink Climate Systems. “Het gaat om een zeer compacte opbouw van je toestel en installatie. Dit biedt ventilatie, verwarming en koeling met één toevoerkanaal. Eveneens krijg je een betere luchtconditionering door droging en filtering van de lucht.”

Aquathermie
“Aquathermie betekent het onttrekken van warmte uit water”, neemt Lucek Wolthekker het verhaal over. “Daarbinnen bestaan drie varianten: thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), thermische energie uit afvalwater (TEA) en thermische energie uit drinkwater (TED). Aquathermie heeft een enorme potentie als warmtepompbron in Nederland. De totale warmtevraag in ons land betreft 350 petajoule. Naar schatting kan aquathermie aan 40 procent hiervan voldoen”, aldus Wolthekker, die de toepassing van de energiebron kort uitlegt. “Warmtewisselaars halen warmte uit het bronwater dat vervolgens richting de warmtepomp gaat, eventueel met een Warmte Koude Opslag ertussen. De warmtepomp zorgt dat de energie in het afgiftesysteem terecht komt en een woning of gebouw wordt verwarmd.”

Elfstedentocht
“In Friesland willen we graag weer een Elfstedentocht”, aldus de gastspreker van MEFA, dat bronsystemen voor warmtepompen levert en zich daarbij op geothermie, aquathermie, solar- en omgevingsthermie en ijsopslag richt. “Wanneer je met aquathermie warmte uit het oppervlaktewater onttrekt, koelt het af. Dit vergroot de kans op een Elfstedentocht. Door aquathermie zitten we er warmpjes bij én helpen we mee aan de energietransitie. In de provincie zijn er vele initiatieven op dit gebied, zoals in Heeg en bij het energieneutrale en circulaire Swettehûs, dat als centrale dient om 40 Friese bruggen op afstand te besturen.”

Duurzaam Doen Lezing
De Duurzaam Doen Lezing, ditmaal een samenwerking tussen ROC Friese Poort Centrum DuurzaamEnergy College RIF Gas 2.0BedrijfsopleidingenInstallatiewerk NoordTechniek Nederland en Wij Techniek, is een maandelijks terugkerende bijeenkomst. Tijdens deze sessies behandelen gastsprekers een thema omtrent de energietransitie. Hiermee volgt Centrum Duurzaam de duurzame innovaties op de voet. Bovendien profileert ROC Friese Poort zich op deze wijze als duurzaam kenniscentrum binnen Friesland.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.