Duurzaam vakmanschap is meer dan service en onderhoud

‘Traditioneel CV onderhoud is passé, de BENG is de nieuwe richtlijn voor jullie manier van werken‘, is de prikkelende opening van Martijn van der Harst van Energie Inspectie. ‘Zorg dat je als bedrijf meedenkt met klanten over het verduurzamen van gebouwen’. Maandag 15 februari 2021 verzorgde Martijn van der Harst de aftrap van het keuzedeel Duurzaam Vakmanschap. ‘In dit keuzedeel ontdekken onze BBL studenten vooral dat hun dagelijkse werkzaamheden direct te maken hebben met wet- en regelgeving. Maar ook ontdekken ze dat ze zelf klanten kunnen attenderen op oplossingen om gebouwen in Nederland te verduurzamen’, benadrukt Durk Reitsma van ROC Friese Poort. ‘Zo gaan de studenten in de komende weken zelf een energie inspectie doen voor een supermarkt’, vult Iede Lodema van ROC Friese Poort aan.

Wet- en regelgeving
‘Alles wat jullie doen heeft te maken met wet- en regelgeving’, stelt Martijn van der Harst. ‘Zo is er sinds 2019 de informatieplicht energiebesparing’. Deze plicht, die onder het activiteitenbesluit Milieubeheer valt, geldt voor kantoren, winkels en bedrijfshallen die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas verbruiken. ’Er is een Erkende Maatregelenlijst met verplichte maatregelen om energie te besparen met een terugverdientijd tot 6 jaar’. Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn isoleren, vervangen van binnen- en buitenverlichting en de stookinstallatie. ‘Voordelen van deze wetgeving zijn dat bedrijven kosten besparen, inzicht krijgen in energieverbruik en een bijdrage leveren aan een leefbaar klimaat’. Een andere regel is dat alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, per 2021 dient te voldoen aan de eisen van Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). ‘En weten jullie dat alle kantoorgebouwen voor 2023 moeten voldoen aan minimaal energielabel C?’.

Hier is meer algemene informatie te vinden over de Erkende maatregelen en de systematiek hiervan binnen het activiteitenbesluit milieubeheer.

Over Energie Inspectie
Als onafhankelijk energieadviesbureau helpt Energie Inspectie met het verduurzamen van vastgoed voor coöperaties, bedrijven en particulieren. Speerpunten zijn het terugdringen van het energieverbruik en het tegengaan van energieverspilling. Men biedt een totaalservice energieverduurzaming aan van inspectie, advies, audits, certificering (o.a. energielabels) tot implementatie. ‘Mensen die bij ons werken moeten overal wat van af weten en werken bij ons als bijvoorbeeld energie inspecteur en energie adviseur’, zo licht Martijn van der Harst toe.

Levensecht onderwijs
Deze gastles, in samenwerking met Energie Inspectie, is een voorbeeld van levensecht onderwijs. ‘Hierbij kijken studenten verder dan theoretische kaders doordat bedrijven vertellen uit de dagelijkse praktijk’, legt Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort uit. Door gastlessen van innovatieve bedrijven zoals Energie Inspectie ervaren studenten de nieuwste ontwikkelingen. Zij leren hierdoor hoe het bedrijfsleven functioneert en ontvangen een prikkel ondernemend gedrag te vertonen. Hiermee komen zij goed beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt, die steeds meer op duurzaamheid gericht is. ‘Vandaag zijn we erachter gekomen dat wet- en regelgeving belangrijk is voor onze werkzaamheden’, aldus een van de BBL studenten.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.