Duurzaam Doen Huis levensechte praktijkomgeving voor werktuigbouwstudenten

‘Onze eerstejaars studenten zijn het schooljaar gestart met het project energie’, vertelt Victor van Elst, docent ROC Friese Poort Sneek. Vanuit het keuzedeel duurzaamheid in beroep gaan ze nadenken over duurzaamheid thuis’. Duurzaamheid raakt elk vakgebied en elk mens. Zelf iets doen aan duurzaamheid begint thuis maar heeft ook te maken met de keuzes die je maakt om van A naar B te gaan. Maandag 9 oktober 2017 kwamen 24 werktuigbouw studenten uit Sneek naar Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort om zelf aan de slag met duurzaamheid.

Klik door voor een impressie van het Duurzaam Doen Huis en het 3D printen

Trias Energetica
Elk huis verbruikt energie op gas en elektriciteit. In 2050 zijn er in Nederland alleen maar woningen zonder gasaansluitingen. Dat betekent dat we de huidige woningvoorraad moeten verduurzamen. ‘Met name de woningen waarin jullie nu wonen’, legt Durk Reitsma, docent installatietechniek van ROC Friese Poort uit. ‘En dat doen we op basis van de Trias Energetica die bestaat uit een 3-tal praktische stappen’. De eerste stap is het beperken van de energievraag door vooral isolatiemaatregelen. Stap twee is het zelf opwekken van energie door zon, wind, aardwarmte en bio. De laatste stap is om technische installaties zo efficiënt mogelijk te laten werken.

Hoe verduurzaam ik mijn woning?
‘Duurzaamheid begint bij jezelf. Welke duurzame keuzes maak jij?’, zo prikkelt Durk Reitsma de studenten. ‘Julie gaan in het Duurzaam Doen Huis zelf keuzes maken in nieuwe duurzame technieken om je eigen woning te verduurzamen’. Kijk naar de investering, de energiebesparing en de CO2 uitstoot per duurzame installatie. En ontdek welke keuzes in duurzame technieken nodig zijn om te komen tot energieneutraal of nul op de meter’. Een aantal duurzame technieken zijn douche-wtw, passief huis toestel, HRe ketel met micro WKK, vloer- en wandverwarming, balansventilatie, zonnepanelen en warmtepomp. Daarnaast zijn er bouwkundige maatregelen waaronder vloer-, wand- en dakisolatie. Deze praktische workshop is een actieve werkvorm van Centrum Duurzaam in samenwerking met Tolsum Energie Advies en Oldenboom Meinesz.

3D printen
In de 2e periode gaan onze studenten een bestuurbare zonneauto ontwerpen en maken, legt Frank Lefering docent ROC Friese Poort Sneek uit. Een auto met wielen, een zonnepaneel, motor en versnellingsbak. ‘Ze moeten minimaal 1 onderdeel van de zonneauto in 3D printen’. Daarom volgden de studenten een 3D printworkshop om enthousiast te raken maar ook om de mogelijkheden van 3D printen te ontdekken. ‘Als we vandaag onze studenten nieuwsgierig weten te maken dan zetten ze zelf wel de volgende 3D stappen’. Daarin begeleidt Thorwald van der Tooren, docent van ROC Friese Poort Leeuwarden, de studenten door het verzorgen van 3D verdiepingslessen in periode 2. Op basis van het principe van rapid prototyping (schets/idee – ontwerp – produceren – testen) ontwierpen (in Tinkercad) en printten de studenten een flesopener.
Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving voor studenten en bedrijven. Studenten en medewerkers van bedrijven werken in het Duurzaam Doen Huis altijd met de laatste duurzame technieken van 22 fabrikanten uit Nederland. Ook ontdekken ze in het Duurzaam Doen Huis welke stappen nodig zijn om woningen, bedrijfspanden en winkels te verduurzamen. ‘Hiermee spelen we in op de duurzame ambities van Nederland’, zo verwoord Roeland Westra het onderscheidend vermogen van het Duurzaam Doen Huis.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.