Duurzaam Doen Huis helpt bouwstudenten om vakantiewoning te verduurzamen

‘Onze eerste jaars bouwstudenten zijn in deze 2e periode van dit schooljaar bezig met het project vakantiewoning’, vertelt Femke Gerbrandy, docent bouw van ROC Friese Poort Sneek. ‘Een van de praktijkopdrachten is om de vakantiewoning duurzaam te maken’, vult Emil Koster, docent bouw van ROC Friese Poort Leeuwarden aan. Op dinsdag 1, 8 en 15 december 2020 volgden studenten Middenfunctionaris Bouw de workshop Hoe verduurzaam ik mijn woning? Deze workshop vond plaats in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘We hebben vanmiddag ontdekt welke mogelijkheden er zijn om woningen te duurzaam te verwarmen’, zo reageren Jurre Zwaan en Hylke Munninksma, bouwstudenten van ROC Friese Poort in Sneek. ‘We kenden deze mogelijkheden nog niet allemaal’.

Trias Energetica
‘Veel mensen hebben een idee (vaak: zonnepanelen) of geen idee om hun eigen woning te verduurzamen’, zo spreekt Durk Reitsma, docent installatietechniek bij ROC Friese Poort, uit eigen ervaring. ‘Daarom introduceer ik vandaag de Trias Energetica’, vervolgt hij. Trias Energetica is een plan om woningen en gebouwen te verduurzamen. Dit plan bestaat uit drie stappen: ‘Het minimaliseren van energieverbruik (isoleren, warmteterugwinning), het gebruik van duurzame energieopwekking (wind, zon,aardwarmte en bio) en, indien noodzakelijk, het efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen. Als je een stap verder wilt gaan, richting energieneutraal, dien je nog een stap toe te voegen: het gebruik van reststromen, zoals douchewater en warmte uit ventilatielucht.’ Aan de hand van een kaartspel liet Reitsma de bouwstudenten vervolgens kennismaken met 25 duurzame technieken, zoals isolatie, waterzijdig inregelen, lage temperatuurverwarming, warmtepompen en zonneboilers.

Duurzame vakantiewoning
‘We dagen je uit om op basis van het energieverbruik van een hoekwoning keuzes voor een mix van duurzame installaties’, zo daagt Durk Reitsma de studenten uit. ‘Als je in deze woning woont betaal je de komende 15 jaar 18.000 euro aan energielasten. Haal deze lasten naar voren en investeer nu in duurzame technieken’ is zijn oproep. De bouwstudenten ontdekten welke duurzame maatregelen er zijn en maakten duurzame keuzes om de hoekwoning te verduurzamen. Zo kozen een aantal studenten voor het zogenaamde laaghangende fruit zoals LED verlichting, waterzijdig inregelen en lage temperatuurverwarming. ‘Als je gaat voor de meeste CO2 uitstoot vermindering dan bestaat de mix van duurzame installaties altijd uit isolatie voor dak, vloer en wand’, is de tip van Durk Reitsma. ‘Neem deze tip mee bij het verduurzamen van de vakantiewoning’.

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving voor studenten en bedrijven. ‘Alle installaties zijn duurzaam en passen in verduurzamingsconcepten als Nul op de Meter en energieneutraal, licht Roeland Westra projectleider Centrum Duurzaam toe. ‘De nieuwe inzichten die studenten opdoen maken het mogelijk om een eerste aanzet te maken voor een verduurzamingsplan van de recreatiewoning’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.