Docenten Volwassenonderwijs Zorg en Welzijn doen inspiratie op over levensecht onderwijs

‘Je kunt pas samenwerken als je elkaar kent’, vertelt Linda van Dijken, opleidingsmanager VOZW bij ROC Friese Poort. Op donderdag 12 december 2019 verzorgde Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam, een workshop over levensecht onderwijs aan docenten Volwassenonderwijs Zorg en Welzijn van ROC Friese Poort. De bijeenkomst had als doel docenten te inspireren om met de opgedane kennis hun studenten aan het denken te zetten.

Innovatie
‘In 2015 sloot de wereld het Parijs-akkoord, waardoor in 2050 de CO2-uitstoot met 49 procent moet zijn verlaagd ten opzichte van 1990. Alle sectoren moeten hier hard mee aan de slag. Ook de zorgbranche ontkomt niet aan de gevolgen van dit akkoord en biedt ruimte aan innovaties.’ Westra haalt het voorbeeld aan van zorgrobot Bijke, die door studenten van ROC Friese Poort is ontwikkeld. ‘In opdracht van Kennislab Noordoost Friesland dienden de jongeren een kunstmatige, intelligente en aaibare robot met het uiterlijk van een Friese stabijhond te maken’, legt hij uit. ‘Bijke is er vooral voor mensen die zorg nodig hebben, zoals bejaarden en gehandicapten. De zorgrobot helpt haar baasje met zelfregie, bewuster en gezonder leven en staat de cliënt bij door meer verbindingen te leggen met familie, vrienden en de omgeving. Door de modulaire opbouw is Bijke bovendien gemakkelijk uit te breiden met nieuwe functies.’

Ook domotica spelen een steeds belangrijker rol binnen de zorg, zo vindt Westra. ‘Zo kan verlichting zichzelf automatisch in- of uitschakelen, kunnen slimme sensoren informatie doorgeven aan verzorgers vergroten alarmknoppen de veiligheid.’

Levensecht onderwijs
‘Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort probeert in te spelen op deze ontwikkelingen’, vervolgt Westra. ‘Door studenten levensecht onderwijs te bieden, ontwikkelen zij zich tot vakmensen van de toekomst. Als eerste stap binnen het levensechte onderwijstraject gaan de jongeren op excursie, naar aanleiding van een praktijkvraag. Op locatie bij een bedrijf ervaren ze concreet hoe het dagelijkse werk eruit ziet. De vervolgstap is een duurzame Challenge, waarbij de jongeren een levensechte opdracht ontvangen van een bedrijf. Tijdens een Challenge – waarbij ze bijvoorbeeld een duurzame observatiepost of nieuwe huiskamer voor een zorginstelling ontwerpen – generen ze ideeën, werken ze prototypes uit en leren ze samen te werken. De derde bouwsteen in het onderwijstraject is de Duurzaam Doen Lezing, een maandelijkse lezing over een actueel, aan duurzaamheid gerelateerd, thema. Door vervolgens nog praktijkdagen, gastlessen en afsluitende excursies te ervaren, doorlopen de studenten het gehele traject en zijn ze geheel op de hoogte van een bepaald duurzaamheidsthema.’

Vakmensen van de toekomst
Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort is aanjager van hybride, levensecht onderwijs. ‘Naast regulier theoretisch onderwijs willen we dat onze studenten beleven, ontdekken én doen. Zo combineren ze het beste van twee werelden. Dit realiseren we door excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. ‘De jongeren ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst’, aldus Roeland Westra, projectleider van Centrum Duurzaam.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.