Docenten volwassenonderwijs Zorg en Welzijn bezoeken Duurzaam Doen Huis

ROC Friese Poort biedt haar studenten, in samenwerking met Centrum Duurzaam, levensecht onderwijs’, aldus Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam. ‘Dit praktische leertraject is toegespitst op een levensechte opdrachtgever.’ Op dinsdag 12 november 2019 bezochten 20 docenten volwassenenonderwijs Zorg en Welzijn het Duurzaam Doen Huis in Leeuwarden. Daar informeerde Westra hen over de levensechte onderwijsactiviteiten die, onder meer op deze locatie, plaatsvinden.

Levensechte opdracht
‘Afgelopen jaar was zorginstelling Patyna een van de levensechte opdrachtgevers’, vervolgt Westra. ‘Daarvoor bezochten studenten Dienstverlening van ROC Friese Poort Patyna-locatie Bonifatiushuis in Sneek om inspiratie op te doen voor een nieuw te ontwerpen huiskamer aldaar. Tien weken lang waren de jongeren bezig met hun ontwerp, afgestemd op de eisen van de opdrachtgever. Na meerdere projectonderdelen, zoals een informatieve excursie en de daadwerkelijke Challenge, presenteerden de studenten hun ideeën. Met enthousiasme van Patyna als gevolg, dat verrast was door de creatieve blikken van onze jongeren. Zo voorzagen zij de huiskamer van de nieuwste technische snufjes, maar speelden ze ook in op de beleving en sfeer door het toevoegen van dieren, speciale verlichting, verschillende kleuren, een fotowand en open haard.’

Trias Energetica
Ook vertelde Westra over de workshop Hoe verduurzaam ik mijn woning?, die mbo-studenten en externe belangstellenden geregeld een inkijkje biedt in woningverduurzaming. ‘Deze praktijkles begint altijd met een introductie tot de Trias Energetica. Dit is een hulpmiddel bij het verduurzamen van gebouwen en bestaat uit drie stappen: het minimaliseren van energieverbruik (isoleren, warmteterugwinning), het gebruik van duurzame energieopwekking (warmtepomp, zonnepanelen) en, indien noodzakelijk, het efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen. Na deze inleiding gaan workshopdeelnemers betaalbare verduurzamingsmaatregelen voor hun woning selecteren. ‘Hiervoor staan hen de 22 duurzame installaties in het Duurzaam Doen Huis ter beschikking’, vertelt de projectleider. ‘Door bij alle duurzame installaties, zoals een warmtepomp, Passief Huis Toestel of zonneboiler, nauwgezet de kosten en functie te noteren, kunnen zij uiteindelijk een weloverwogen keuze maken.’

Zorgrobot Bijke
Een ander voorbeeld van levensecht onderwijs betreft het traject rondom zorgrobot Bijke. ‘In opdracht van Kennislab Noordoost Friesland dienden studenten een kunstmatige, intelligente en aaibare robot met het uiterlijk van een Friese stabijhond te maken’, legt Westra uit. ‘Bijke is er vooral voor mensen die zorg nodig hebben, zoals bejaarden en gehandicapten. De zorgrobot helpt haar baasje met zelfregie, bewuster en gezonder leven en staat de cliënt bij door meer verbindingen te leggen met familie, vrienden en de omgeving. Door de modulaire opbouw is Bijke bovendien gemakkelijk uit te breiden met nieuwe functies.’

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort is een levensechte leeromgeving voor studenten, bedrijven en andere geïnteresseerden uit de regio. Zij doen hier praktijkervaring op met de laatste duurzame technieken van 22 Nederlandse fabrikanten. Hiermee vervult Centrum Duurzaam meerdere beloftes van ROC Friese Poort: betrokken zijn bij de regio en mensen in staat stellen een leven lang te leren.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.