Docenten in opleiding in Duurzaam Doen Huis

‘We sluiten met deze groep leraren in opleiding van verschillende ROC-scholen in Friesland, Groningen en Drenthe een leerperiode af’, vertelt Aldert van der Werk van NHL Stenden. ‘We willen graag onze leermomenten van de afgelopen periode toetsen aan de dagelijkse onderwijspraktijk’. Vrijdag 28 februari 2020 bezochten 11 docenten in opleiding van NHL Stenden Hogeschool het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘We willen niet alleen een verhaal over hoe jullie levensecht onderwijs invullen maar dit ook zelf ervaren’, aldus een van de leraren in opleiding.

Levensecht onderwijs in 6 stappen
‘Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort speelt in op actuele ontwikkelingen in het vakgebied’, zo start Westra de uitleg over levensecht onderwijs. ‘Door studenten levensecht onderwijs te bieden, ontwikkelen zij zich tot vakmensen van de toekomst. Als eerste stap binnen het levensechte onderwijstraject gaan de jongeren op excursie, naar aanleiding van een praktijkvraag. Op locatie bij een bedrijf ervaren ze concreet hoe het dagelijkse werk eruit ziet. De vervolgstap is een duurzame Challenge, waarbij de jongeren een levensechte opdracht ontvangen van een bedrijf. Tijdens een Challenge – waarbij ze bijvoorbeeld een duurzame observatiepost of nieuwe huiskamer voor een zorginstelling ontwerpen – generen ze ideeën, werken ze prototypes uit en leren ze samen te werken. De derde bouwsteen in het onderwijstraject is de Duurzaam Doen Lezing, een maandelijkse lezing over een actueel, aan duurzaamheid gerelateerd, thema. Door vervolgens nog praktijkdagen, gastlessen en afsluitende excursies te ervaren, doorlopen de studenten het gehele traject en ontwikkelen ze zicht tot ervaringsdeskundige op diverse duurzaamheidsthema’s.’

Trias Energetica
‘Wat is de eerste stap die je thuis zet om te verduurzamen?’, is de eerste vraag aan de leraren in opleiding bij de workshop Trias Energetica. Zonnepanelen is een veelgenoemde eerste stap om te verduurzamen. ‘Om te verduurzamen heb je een plan nodig bestaande uit een mix van duurzame technieken’, legt Roeland Westra uit. Aan de hand van een bordspel maakten de docenten in opleiding kennis met de Trias Energetica. Dit is een plan om de gebouwde omgeving te verduurzamen en bestaat uit drie stappen: het minimaliseren van energieverbruik (isoleren, warmteterugwinning), het gebruik van duurzame energieopwekking (warmtepomp, zonnepanelen) en, indien noodzakelijk, het efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen. ‘Aan jullie de taak om 22 duurzame installaties, die in het Duurzaam Doen Huis te zien zijn, in te delen binnen de Trias Energetica.’

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.