Detailhandel studenten zetten eerste stappen naar energie ambassadeurs

‘In het kader van het keuzedeel duurzaamheid in beroep werken we in Dokkum samen met de stichting Elkenien Grien’, legt Harry de Graaf van ROC Friese Poort uit. ‘Onze detailhandel studenten gaan bewoners in Dokkum (Weeshuislanden) bezoeken om burensamenwerking te stimuleren op het gebied van energiebesparing en transitie’. Dinsdag 25 september 2018 waren de studenten detailhandel te gast bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort in Leeuwarden om zich voor te bereiden op de bewonersgesprekken.

Energie besparen in woningen
De studenten detailhandel gaan in de komende weken gesprekken voeren met inwoners van Dokkum over energiebesparing. ‘Voor een aantal inwoners is dit een eerste kennismaking met energiebesparing’, zo start Durk Reitsma de workshop ‘Hoe verduurzaam ik mijn woning?. ‘Het doel is om de inwoners de eerste stap te laten zetten om hun woningen te verduurzamen’. De strategie om te verduurzamen is gebaseerd op de Trias Energetica. De eerste stap in deze strategie is het beperken van de energievraag.’Denk hierbij vooral aan interne maatregelen zoals isolatie en glas’. Stap 2 is het zelf opwekken van hernieuwbare energie zoals zon, wind, aardwarmte en bio. De laatste stap is de efficiëntie van technische installaties om zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. ‘In deze workshop ontdekken jullie welke duurzame technieken er zijn om huizen te verduurzamen’. Van zonneboilers tot balansventilatie en van lucht- of waterwarmtepomp tot infraroodpanelen. ‘Met deze duurzame kennisvoorsprong kunnen zijn jullie echte energie ambassadeurs voor Elkenien Grien in Dokkum’.

Bewonersgesprekken
Maar hoe voer je nou een bewonersgesprek? Wat komt daarbij kijken en wat is een effectief bewonersgesprek? ‘Blijf in ieder geval jezelf’, zo spreekt Roeland Westra van Centrum Duurzaam uit eigen ervaring bij de workshop Een effectief bewonersgesprek. ‘Trap niet in de valkuil om zelf teveel te vertellen maar vraag naar het verhaal van de bewoner. En weet dat een effectief bewonersgesprek uit 5 stappen bestaat. De eerste stap is dat je jezelf voorstelt. Als persoon maar ook dat je van ROC Friese Poort bent en dat je namens stichting Elkenien Grien komt. Vertel wat je komt doen en of de bewoner mee wil doen. Zorg ervoor dat jullie samen de vragen invullen en nodig de bewoner uit voor de bewonersavond in november. Als laatste stap sluit je het gesprek af en wens de bewoner een plezierige dag toe.’

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.