Cursus virtueel lassen voor MBO- en VMBO PIE-docenten

Donderdagochtend 8 april 2021 volgden docenten een virtuele lascursus bij ROC Friese Poort in Drachten. ‘Docenten krijgen uitleg en oefenen zelf met de nieuwe virtuele lassimulator van Soldamatict die de school heeft aangeschaft,’ vertelt Sjoerd Postma van ROC Friese Poort. Naast docenten van ROC Friese Poort waren ook PIE-docenten van VO- en MBO-scholen uit de omgeving aanwezig om de virtuele lascursus bij te wonen. Dit waren docenten van CSG Liudger in Drachten, Stellingwerf College in Oosterwolde, OSG Singelland in Drachten en OSG Singelland in Surhuisterveen.

Augmented reality
De lassimulator van Soldamatic werkt met augmented reality. Via het scherm in de lashelm die bij de simulator hoort krijg je een beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door de computer (simulator). De helm, die aangesloten is op de computer, is levensecht nagemaakt. Zelfs het geluid dat vrijkomt tijdens het lassen met een echt lasapparaat wordt nagebootst tijdens het virtueel lassen. Het lassen gebeurt met een kunststof object, dat via het scherm in de helm verandert in een object van metaal. Op die manier krijg je de beleving van het echte lassen. Wat met de lassimulator een toevoeging is, is de mogelijkheid om in en uit te zoomen tijdens het lassen. Ook kun je het kunststof object op allerlei manieren positioneren door middel van een houder waarin het object vastgeklemd wordt. In de praktijk kan het natuurlijk ook zo zijn dat je in de meest ingewikkelde posities moet kunnen lassen.

Lesmateriaal
Met het lesmateriaal dat bij de simulator geleverd wordt, kunnen leerlingen eerst met theorieopdrachten aan de gang gaan. Na elke opdracht wordt er door het programma aangegeven of de leerling de opdracht behaald heeft of niet, waarna de opdracht opnieuw gedaan moet worden of dat er met een volgende, moeilijker opdracht aan de gang gegaan mag worden. Aan het einde van een module krijgt de leerling te horen of hij of zij geslaagd of gezakt is. De docent heeft continu inzage in de voortgang van de leerling. Als de leerling de theorie voldoende onder de knie heeft, mag hij of zij met de virtuele lassimulator aan de slag.

Oefenen
De PIE-docenten die bij de cursus aanwezig waren konden na de uitleg oefenen met de simulator, waaruit bleek dat het werken met dit nieuwe apparaat niet direct een eitje is. Dit gold zelfs voor de heren die al jaren in het lasvak zitten. ‘Het lassen met de simulator is echt een ander verhaal dan lassen in de echte wereld,’ vertelt Sjoerd Postma, docent aan ROC Friese Poort in Drachten. ‘Je moet je geoefende houding laten voor wat die is, want dit apparaat gaat van de meest ideale houding uit, die beter is voor bijvoorbeeld iets als de inbranding. Voor een beoefende lasser kan het werken met de simulator eerst dus best lastig zijn.’

Minder restmateriaal
Een duurzame bijkomstigheid van lassen met de virtuele lassimulator is dat er veel minder restmateriaal weggegooid hoeft te worden. Voordat de leerlingen de basisvaardigheden van het ‘echte’ lassen onder de knie hebben, zouden zij eerst met de virtuele lassimulator aan de slag kunnen gaan.

Ook op open dagen
Op ROC Friese Poort in Sneek zijn al drie virtuele lassimulatoren aanwezig. De docenten die de lessen lassen verzorgen konden die daar al eerder uitproberen. De simulator in Drachten gaat naar alle waarschijnlijkheid ook door leerlingen van het VMBO gebruikt worden. Ook kan de simulator ingezet worden op open dagen om leerlingen zo kennis te laten maken met de wereld van het lassen.

Het aanschaffen van het virtuele lasapparaat is een initiatief van Sterk Techniek Onderwijs.

Bron: Maartje Stapper van Stellingwerf College

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.