CSG Comenius op bezoek bij Centrum Duurzaam

Op dinsdag 2 december 2014 brachten docenten van CSG Comenius een werkbezoek aan Centrum Duurzaam. Een mooie gelegenheid om zelf rond te kijken bij Centrum Duurzaam en de opleidingen Bouw en Techniek. Doelstelling van dit werkbezoek was om als docenten van beide scholen met elkaar in gesprek te raken. Hoofdvraag was hoe we samen kunnen inspelen op het techniekonderwijs van de toekomst. Om op deze manier voldoende technisch personeel op te leiden voor Friesland.

Techniekbreed
CSG Comenius biedt momenteel een techniekbrede opleiding aan. Jongeren kunnen kennis maken met de vele facetten van de techniek zoals voertuigentechniek, installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek. Via de leerwegen basisberoeps, kaderberoeps en theoretisch is het mogelijk om door te stromen naar het MBO. Het is van belang om deze aansluiting inhoudelijk op elkaar af te stemmen voor een succesvolle start in de wereld van techniek.

Gemengde leerweg
Het is een idee om een gemengde leerweg in Leeuwarden op te zetten. De gemengde leerweg (VMBO-gl of VMBO GL) ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg en bereidt jongeren voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO.

In de praktijk
Om VMBO leerlingen te enthousiasmeren om te kiezen voor techniek zijn er onderwijsactiviteiten mogelijk bij Centrum Duurzaam. Een dagdeel werken in het Duurzaam Doen Huis. Onder begeleiding van MBO studenten werken met de nieuwste technieken. Of samen met klasgenoten naar een Duurzaam Doen Lezing. Luisteren naar vertegenwoordigers van bedrijven uit de dagelijkse praktijk.

CSG Comenius
CSG Comenius is een open christelijke scholengemeenschap. Het onderwijs op CSG Comenius is erop gericht onze leerlingen te stimuleren en te motiveren het beste uit zichzelf te halen. In het onderwijsleerproces moet ruimte zijn voor de actieve deelname en de eigen ervaring van leerlingen.

ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam
Centrum Duurzaam wil, als onderdeel van ROC Friese Poort, de kennis en ervaring bij het bedrijfsleven benutten voor het opleiden van jonge vakmensen in de praktische toepassing van innovatieve duurzame technieken. Tevens wil Centrum Duurzaam met goede en objectieve voorlichting de toepassing van deze technieken bij bedrijven en particulieren stimuleren. Kennis, ervaring en vakmanschap voor een duurzame wereld.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.