CO2-neutraal onderwijs heeft de toekomst

“Ik ben een strijder, een strijder tegen oneerlijkheid. Een strijder voor hoop, vrede en een toekomst voor de wereld”, zo opent de 10-jarige Naomi Maneka. Haar tekst staat symbool voor het doel van deze netwerkbijeenkomst op donderdagavond 8 november 2018. Ruim dertig aanwezigen gaan hier in gesprek over de realisatie van CO2-neutraal onderwijs. De woorden van Naomi herinneren iedereen aan de uiteindelijke doelgroep van deze sessie: de jeugd.

Lees of bekijk de bijdrage van Naomi, die zij eerder uitsprak tijdens de 5 mei-kinderlezing 2018.
Bekijk hier een foto-impressie van de bijeenkomst.

Jaap van Bruggen, Manager Facilitair Beleid bij ROC Friese Poort, voorziet de bezoekers van een leidraad. “We pakken vanavond een complex probleem aan: CO2-neutraal onderwijs. Dit onderwerp brengen we in de genen van onze studenten. Hiervoor creëren we een school en omgeving die daarbij past. Als je een vraagstuk enkel vanuit techniek benadert, werkt het niet. Alleen vanuit mensen gedacht, creëer je verandering. Vanavond leren we van jullie creatieve ideeën; het thema is breed, urgent, toekomstgericht en innovatief. We verwachten dat de optelsom van alle inbreng verrassende inzichten en resultaten oplevert. Laat ons genieten van jouw kennis en creatieve kracht om CO2-neutraal onderwijs nog dichter bij studenten te brengen.”

Design Thinking
De aanwezigen brainstormen aan de hand van Design Thinking, een probleemoplossingsmethode waarbinnen de mens centraal staat. Het proces loopt hierbij van empathie, probleemdefinitie, ideegeneratie en prototyping tot een testfase. Allereerst werden de aanwezigen in drie groepen verdeeld. In eigen woorden formuleerden zij het basisvraagstuk van de avond, geïnspireerd op het empathische verhaal van Jaap. Verschillende probleemdefinities passeerden de revue, zoals: hoe levert een school een maximale bijdrage aan CO2-reductie? of hoe werken we in het onderwijs aan een CO2-vrije toekomst? Deelnemers zagen bewustwording onder studenten als belangrijk thema. “Verbinding maken tussen alle betrokken partijen in het onderwijs is eveneens cruciaal”, aldus één van de bezoekers. Ook het uitschrijven van een prijsvraag, waarbij studenten zoveel mogelijk CO2 besparen in hun eigen omgeving, werd genoemd.

Prototyping
Tijdens de prototypingfase maakten de aanwezigen hun ideeën visueel. Aan de hand van aangeleverde materialen als kluwen draad, lego en vellen papier presenteerden de groepen hun plannen. De genoemde verbinding kwam naar voren door groepsleden die draden naar elkaar toe wierpen, als symbool voor het netwerk waarin een school zich begeeft. Een andere groep koos voor een rollenspel, waarbij de groepsleden zich als student, docent of familielid presenteerden.

Van Bruggen blikt tevreden terug op de bijeenkomst. “Vanavond ontvingen we een dwarsdoorsnede uit het onderwijs, de maatschappij en de technieksector. Deze mix is essentieel om tot een goed plan te komen. We bereiden ons voor op de bouw van nieuwe locaties voor ROC Friese Poort. Bij de realisatie van een CO2-neutrale school moet de invloed van de student voorop staan. Door de methode van vanavond te herhalen met studenten, betrekken we de leerlingen op een creatieve manier bij het ontwikkelingsproces.” Dit is een voorbeeld van levensecht onderwijs, een kernpunt van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort.

Master Leiderschap
De netwerkbijeenkomst is een initiatief van studenten Master Leiderschap van de Hanze University of Applied Sciences, studenten die in het dagelijks leven een leidinggevende functie combineren met persoonlijke ontwikkeling. Zij hebben de ambitie om inspirerende leiders met visie te zijn en organisaties mee te nemen naar de toekomst.

In onderstaande video – getoond tijdens de bijeenkomst- spreken kinderen over het onderwerp CO2-neutraal.

YouTube

Wat weten kinderen van duurzaamheid? In deze video gaan ze in op het eigentijdse onderwerp CO2-neutraal.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.