CO₂ als secundaire grondstof voor compensatiesteen

Bouwen anno 2017 is anders bouwen. ‘We bouwen meer en meer duurzaam en maken steeds meer gebruik van herbruikbare grondstoffen’, zegt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘We willen onze bouwstudenten graag prikkelen met deze nieuwe bouwontwikkelingen’, vult John Wegkamp, docent bouw ROC Friese Poort , aan. Woensdag 24 mei 2017 verzorgde Ben Kruseman van de RuwBouw Groep een gastles over compensatiesteen voor bouwstudenten van ROC Friese Poort in Drachten.

Klik door voor een foto impressie van de gastles compensatiesteen

Duurzame bouwvisie
‘Als bedrijf zijn we altijd op zoek naar alternatieve grondstoffen voor de productie van ons assortiment’, legt Ben Kruseman van de RuwBouw Groep uit. ‘Het is namelijk van belang om het gebruik van de primaire grondstoffen kalk, cement, zand en grind te verminderen. Naast het grondstoffengebruik beperken is het voorkomen van afval en het verlagen van de benodigde energie een speerpunt van de Ruwbouwgroep. ‘We streven naar 0% productieafval en 100% recycling. Dat kan met compensatiesteen’.

Compensatiesteen
‘Dit is een nieuw steenachtig bouwmateriaal ‘, vertelt Ben Kruseman. ‘Het bestaat uit zand en een secundaire toeslagstof als bindmiddel’. Het persen van de stenen vindt op een vergelijkbare manier plaats als in een kalksteenfabriek. ‘Om de geperste vorming te verharden voegen we per m³ product 250 kg CO₂ toe zonder dat er warmte-energie nodig is’. Het is eenvoudig toepasbaar en geschikt voor traditionele verwerking in woning- en utiliteitsbouw. Aan het einde van de levenscyclus is compensatiesteen herbruikbaar als grondstof. ‘Bouwen met compensatiesteen draagt bij aan circulair bouwen’, zo sluit Ben Kruseman de gastles af.

 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.