Centrum Duurzaam sluit schooljaar af in Planetarium Franeker

‘Persoonlijke innovatie is voorwaarde om te komen tot technische innovatie’, zo opent Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam, de slotbijeenkomst van de interne deskundige van Centrum Duurzaam. Dit inzicht van dit schooljaar is het vertrekpunt voor het komende schooljaar. Dinsdag 28 juni 2016 sloten de interne deskundigen en onderwijskundigen van Centrum Duurzaam het schooljaar af in het Eise Eisinga Planetarium in Franeker.

Klik door voor een foto impressie van de afsluiting Centrum Duurzaam in Planetarium Franeker.

Nieuwe ontwikkelingen
De interne deskundigen, docenten van Drachten, Leeuwarden en Sneek,  van Centrum Duurzaam houden zich bezig met nieuwe ontwikkelingen in de vakgebieden van bouw, techniek en ICT. Zij ontwikkelen nieuwe duurzame lesmodules in samenwerking met het lokale bedrijfsleven.  Op deze manier is het mogelijk om actuele ontwikkelingen en innovaties in het beroepenveld een plek te geven in het onderwijsprogramma.  In het afgelopen schooljaar hebben studenten van de vestingen Drachten, Sneek en Emmeloord  een duurzaam inspiratieprogramma gevolgd bij Centrum Duurzaam  in het Duurzaam Doen Huis. Ook bedrijven hebben gebruik gemaakt van het Duurzaam Doen Huis voor bijscholing en het houden van een toolbox meetingen.

Duurzaam Doen Huis
‘Voor het Duurzaam Doen Huis zijn we gestart met technische praktijkopdrachten voor studenten van installatietechniek en elektrotechniek’, zegt Durk Reitsma, docent installatietechniek. ‘Hierbij betrekken we altijd de fabrikanten van de technische installaties’. Het afgelopen schooljaar hebben ook bouwstudenten gewerkt in het Duurzaam Doen Huis. ‘De huidige technische praktijkopdrachten zijn voor deze studenten te technisch en daarom te moeilijk. We gaan nu praktijkopdrachten op 3 niveaus ontwikkelen. Ten eerste een algemene opdracht voor al onze studenten om kennis te maken met duurzame installaties in het kader van energieneutraal wonen. Vervolgens meetopdrachten voor installatietechniek en elektrotechniek studenten niveau 2. En voor niveau 4 studenten installatietechniek en elektrotechniek praktijkopdrachten om de installaties in te regelen en in bedrijf te stellen’.

Excellentie
‘Bovenop het reguliere opleidingsprogramma willen we onze studenten een praktijkprogramma aanbieden’, blikt Christina Meijer, onderwijskundige, vooruit.  ‘In de praktijk gaat het namelijk om vakmanschap, sociaal vakmanschap en ondernemerschap. Samen met het bedrijfsleven willen we een aantal vak specialismes vaststellen waarop we dieper ingaan met onze studenten’. Studenten die persoonlijk willen innoveren en die dus intrinsiek gemotiveerd zijn komen in aanmerking voor het excellentieprogramma.

Energy College
Centrum Duurzaam is een hotspot van. het Energy College. ‘ Samen met ROC’s uit Noord Nederland bieden wij een energieprogramma aan voor MBO studenten’, zo vertelt Ester Tillema, onderwijskundige. Elk ROC heeft zijn eigen energie specialisme. Bij Centrum Duurzaam kunnen MBO studenten uit Noord Nederland terecht voor het inregelen en in bedrijf stellen van technische installaties met duurzame toepassingen. ‘Natuurlijk in het Duurzaam Doen Huis’.

Internationalisering
‘Over grenzen heen kijken, daartoe dagen we onze studenten uit’, is de visie van Jan van der Weijde. ‘Dan heb ik het niet over persoonlijke en technische grenzen, maar ook over landsgrenzen. Neem eens een kijkje in het buitenland om te kijken wat ze daar doen op het gebied van duurzaamheid’.  In het afgelopen schooljaar zijn studenten naar Noorwegen geweest vanwege het bouwen van de ECOkubus. Ook is er een studenten uitwisseling met een school in het Duitse Cloppenburg.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.