Monteurs en werkvoorbereiders volgen gastles in keuzedeel warmtepompen

Op maandag 4 maart 2019 verzorgde Bert Schenkel, sales advisor bij Nathan, een gastles in het keuzedeel warmtepompen. Onder toeziend oog van 50 monteurs en werkvoorbereiders service, onderhoud en installatietechniek ging hij in het Duurzaam Doen Huis dieper in op warmtepompsystemen.

Bekijk hier een foto-impressie van de bijeenkomst

Brine/water warmtepompen
Nathan, importeur van duurzame klimaatoplossingen, is onder meer fabrieksvertegenwoordiger van Alpha innotec warmtepompsystemen. Deze apparaten staan dan ook centraal in het verhaal van Schenkel. ‘De essentie van een warmtepomp is het verkrijgen van hoog rendement door gebruik te maken van energie uit natuurlijke bronnen en het elektriciteitsnet.’ Schenkel spitst zich tijdens zijn verhaal al snel toe op een speciale variant. ‘Alpha innotec levert ook brine/water warmtepompen’, zegt hij. ‘Brine is een mix van water en koelvloeistof (bijvoorbeeld glycol) waarin warmte kan worden opgeslagen. Brine is daarmee een warmtedrager die bij warmtepompen wordt toegepast. Deze toepassing werkt als volgt: de bodem slaat zonnewarmte op. Hiermee kun je je woning verwarmen in de winter en koelen in de zomer. De ‘brine’ of het water in de bodemwarmtewisselaar wordt verspreid en neemt de bodemtemperatuur over. Deze warmte gaat vervolgens richting de warmtepomp in je woning die de vrijgekomen warmte-energie gebruikt voor het verwarmen van het leidingwater.’

De voordelen van dit type warmtepomp zijn volgens de spreker legio. ‘Het is een energiezuinige en stabiele verwarmingstechnologie. Een gebruiker maakt zich onafhankelijk van fossiele brandstoffen en levert een actieve bijdrage aan klimaatbescherming. Ook heeft deze warmtepomp een positieve invloed op het energielabel van een woning.’

Coëfficiënt of Performance
De bodemtemperatuur is door het jaar genomen constant’, vervolgt hij. ‘Hierdoor behaalt de gebruiker van een brine/water warmtepomp een hoog rendement (Coefficiënt of Performance, COP); in tegenstelling tot iemand met een pomp die warmte uit de (buiten)lucht haalt.’ De Coëfficiënt of Performance geeft concreet aan hoeveel energie je terugkrijgt per elke kilowatt (kW) verbruikte energie. Bij een warmtepomp gaat het dan om e verhouding gebruikte energie en opgewekte warmte. Hoe hoger de COP, hoe efficiënter de warmtepomp functioneert. Ter illustratie: een warmtepomp met een COP van 5, wekt voor elke gebruikte kilowatt 5 kW warmte op.

Systems Performance Factor
Ook de Systems Performance Factor (SPF) kwam ter sprake. ‘Dit is het totale rendement van een verwarmingsinstallatie’, aldus Schenkel. ‘In dit rendement neemt men het bronsysteem en het afgiftesysteem mee, maar ook de mechanische, elektrische en thermische verliezen. Er bestaan meerdere bronsystemen, zoals open bron-systemen, met een diepte van 30 – 250 meter, verticale bodem-warmtewisselaars, met een diepte van 80 – 200 meter en tot slot diepe geothermie, met een diepte vanaf 2000 meter. De keuze van het geschikte bronsysteem wordt onder meer bepaald door het gevraagd(e) koel- en verwarmingsvermogen. Ook de onderhoudskosten zijn uiteraard een belangrijke factor.’

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving voor studenten, bedrijven en andere geïnteresseerden uit de regio. Zij doen hier praktijkervaring op met de laatste duurzame technieken van 22 Nederlandse fabrikanten. Ook vinden er geregeld gastlessen plaats over actuele duurzame onderwerpen, zoals ditmaal warmtepompsystemen. Met het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam vervult ROC Friese Poort meerdere beloftes: betrokken zijn bij de regio en mensen in staat stellen een leven lang te leren.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.