Bouwstudenten voeren warme woningopname digitaal uit

‘Vandaag gaan jullie een digitale woningopname doen’, vertelt Marcel van der Veen van Jorritsma Bouw. ‘We noemen dit ook wel een warme opname in het kader van woningverbetering’, vult Emil Koster van ROC Friese Poort aan. Woensdag 15 maart 2022 waren de bouwstudenten in de woningen van Elkien in Bolsward en Sneek. Onder begeleiding van Marcel van der Veen van Jorritsma Bouw voerden ze een digitale woningopname uit.

Woningverbetering

De praktijkopdracht van de bouwstudenten is om bestaande grondgebonden woningen van Elkien in Bolsward en Sneek te verbeteren. Het doel is om de woningen naar een hoger peil te brengen, namelijk label A. Een manier om woningen te verbeteren is schilverbetering door de woning beter te isoleren. Een andere manier is labelverbetering. Dit is het energiezuiniger maken van de woning. Hier valt onder andere dak- en gevel isolatie onder en ook het laten plaatsen van dubbel glas en aanbrengen van zonnepanelen.

Warme woningopname

‘Bij woningverbetering is een warme opname van de woning de eerste stap in de voorbereiding’, legt Marcel van der Veen van Jorritsma Bouw uit. ‘Door de opname krijgen we een reëel beeld van de status van de woning’. Zo krijgen we inzicht in wat we tegen komen in de woningen zoals bijvoorbeeld asbest. Ook weten we na de woningopname wat er per woning moet gebeuren om de woning naar een hoger peil te brengen. We zetten van te voren een digitale tekening van de plattegrond in het systeem, zodat we de bevindingen op de juiste positie in de woning kunnen vastleggen. Het resultaat is een digitale plattegrond van de woning. Met deze informatie maken we een prijsopgave per woning. De oplevering van de woning doen we ook met dit digitale systeem (Ed Controls) en leggen we ook de nieuwe situatie vast. Zo hebben we de situatie voor de werkzaamheden en na de werkzaamheden in 1 systeem vast gelegd’.

Levensecht onderwijs
Levensecht onderwijs in 6 stappen daagt studenten uit om in projectgroepen samen te werken aan een actuele praktijkvragen. ‘De frisse blikken van onze studenten resulteren vaak in onverwachte ideeën’, is de ervaring van Roeland Westra, projectleider van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Om deze ideeën uit te werken tot adviezen tot woningverbetering is kennis nodig. ‘Deze kennis bieden we aan vanuit het lesprogramma in de vorm van opdrachten. Daarnaast organiseren we excursies en gastlessen waarbij praktijkexperts van bedrijven actuele kennis inbrengen. In de komende weken krijgen studenten gastlessen over asbest, natuurinclusief bouwen en wet- en regelgeving. Zo maken zij kennis met een van de belangrijkste thema’s in onze tijd: duurzaam bouwen. Een kans voor onze studenten om zicht te ontwikkelen tot vakmensen van de toekomst’.

RIF Gas 2.0
Jorritsma Bouw is partner van RIF Gas 2.0. Dit project, een speerpunt van Energy College, heeft als doel jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken. ‘In dit project waarin wij samenwerken met alle ROC’s in Friesland, Groningen en Drenthe zijn wij trekker van het thema energiebesparing en duurzaamheid’, legt Roeland Westra van ROC Friese Poort uit. ‘Ons Centrum Duurzaam organiseert samen met bedrijven zoals Jorritsma Bouw duurzame avonturen voor onze studenten’. De andere thema’s van RIF Gas 2.0 zijn waterstof en geothermie.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.