Bouwstudenten sluiten met digitale woningopname project af

‘Onze studenten leren vooral door levensechte bouwprojecten’, vertelt Theo van der Veen van ROC Friese Poort. ‘De studenten doorlopen een bouwproject van Friso Bouwgroep in Berlikum van fundering tot dak. We koppelen praktijkopdrachten aan de theorie waarbij we met Virtual Reality het onzichtbare van de bouw zichtbaar maken’. Maandag 14 februari 2022 sloten 1e jaars bouwstudenten het project af op de bouwplaats in Berlikum met een digitale woningopname.

Digitale woningopname
‘Binnenkort leveren wij hier in Berlikum 16 2 onder 1 kap woningen zonder gasaansluiting op’, legt Jappe Zweed van Friso Bouwgroep uit. ‘We zijn nu 3 weken voor de eindoplevering’. De laatste stap in het bouwproces is de opname van de woning. ‘Vanochtend gaan jullie zelf een opname van de woning doen. Jullie gaan dat digitaal doen met een Ipad’. Per ruimte in de woning is het mogelijk om op de digitale tekening van de woning aan te geven wat er ontbreekt. ‘Pak ook de meterkastlijst erbij om te kijken wat de bijzondere wensen van de bewoners zijn. Zo maken we alles in orde en is de woning klaar voor oplevering aan de bewoner’.

Van fundering tot dak
Dit hele bouwproject is voor de bouwstudenten van fundering tot dak te volgen via een webcam die in samenwerking met Friso Bouwgroep is opgesteld. ‘Elke fase van de bouw koppelen we aan een theoretische leermodule’, licht Theo van der Veen toe. ‘Dit doen we met behulp van een 3D BIM model van een 2 onder 1 kap woning die geleverd is door Friso Bouwgroep. Vandaag zijn we hier om te kijken of de koppeling met de theorie goed uit de verf is gekomen. Een praktische vorm van hybride onderwijs’.

Virtual Reality
‘Met 3D BIM modellen passen wij Virtual Reality toe binnen de bouwopleiding’, aldus Theo van der Veen. Virtual Reality geeft de studenten een beeld van de opdracht die ze als eerste uitvoeren in de praktijk en vervolgens koppelen aan de theorie. Daarom willen we onze studenten vandaag ook kennis laten maken met een virtuele wereld die niet te onderscheiden is van de echte wereld, namelijk virtual reality’.

Levensecht onderwijs
‘Deze excursie is de laatste stap in levensecht onderwijs waarbij onze studenten leren door praktijkopdrachten. Onze studenten hebben zich in dit project ontwikkeld tot ervaringsdeskundigen’, licht Roeland Westra projectleider van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort toe. Een excursie is een van de 6 stappen van levensecht onderwijs. ‘Met praktijkopdrachten willen we dat onze studenten een bouwproject beleven, ontdekken én doen. Studenten leren op de bouwplaats, via een webcam, met 3D modellen en met de hololens. Zo ontwikkelen onze studenten zich tot duurzame professionals van de toekomst met een focus op de energietransitie en de circulaire economie’.

RIF Gas 2.0
Friso Bouwgroep is partner van RIF Gas 2.0. Dit project, een speerpunt van Energy College, heeft als doel jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken. ‘In dit project waarin wij samenwerken met alle ROC’s in Friesland, Groningen en Drenthe zijn wij trekker van het thema energiebesparing en duurzaamheid’, legt Roeland Westra van ROC Friese Poort uit. ‘Ons Centrum Duurzaam organiseert samen met bedrijven zoals Friso Bouwgroep duurzame avonturen voor onze studenten’. De andere thema’s van RIF Gas 2.0 zijn waterstof en geothermie.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.