Bouwstudenten ROC Friese Poort Sneek bezoeken Centrale As

‘De provinsje Fryslan betrekt graag het onderwijs bij grote infraprojecten’, zegt Steffen Hofstra lachend. Als interim manager complexe infraprojecten van de Centrale As ontving hij op woensdagmiddag 9 december 2015 eerstejaars bouwstudenten van ROC Friese Poort Sneek. Deze studenten zijn de winnaar van de challenge tijdens de introductiedag bij Centrum Duurzaam. Hun idee is dat toekomstige bewoners met een 3D-bril nog voor er één paal in de grond gaat, invloed uitoefenen op het eindresultaat van de woning. Volgens Steffen Hofstra is het belangrijk dat de studenten ondernemend blijven denken en doen. ‘Vandaar de uitnodiging voor het bezoeken van de Centrale As’.

Klik hier voor de foto impressie

Centrale As
De Centrale As is een dubbelbaans autoweg tussen Dokkum en Nijega met een maximum snelheid van 100 kilometer per uur. Het is de belangrijkste verkeersader in Noordoost Friesland om snel naar Dokkum en Drachten te rijden. Door de Centrale As is er minder verkeer op kleinere lokale wegen in het gebied waardoor de verkeersveiligheid in de dorpen verbetert. Ook zorgt deze nieuwe weg voor een betere bereikbaarheid van de regio Noordoost Friesland. De bouwstudenten van ROC Friese Poort Sneek namen een kijkje bij het aquaduct Burgum en kwamen op het diepste punt van dit in aanbouw zijnde aquaduct. ’Een bijzondere bouwplaats’, aldus een van de studenten.

Klik hier voor de presentatie van Steffen Hofstra

Duurzame weg
Met het ontwerpen van de Centrale As zijn we nieuwe wegen ingeslagen, benadruk Steffen Hofstra. Het aanleggen van deze dubbelbaans autoweg is slechts een middel. Het doel van de Centrale As is namelijk gebiedsontwikkeling. Er is sprake van een gebied van 7.000 hectare en de Centrale As dient te zorgen voor een plus in de regio Noordoost Friesland. Bij het ontwerp van de weg is rekening gehouden met natuur (ecologie), cultuur, economie, duurzaamheid en werkgelegenheid. Op 3 oktober 2016 is het hele traject van de Centrale As geopend voor het publiek.

 

 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.