Bouwstudenten presenteren plannen woningverduurzaming en -verbetering

‘We zijn benieuwd naar jullie plannen voor woningverduurzaming en -verbetering’, vertelt Johan de Haan, ketenregisseur bij Jorritsma Bouw. ‘Inspireer ons met jullie frisse zienswijze!’ Op dinsdag 12 april 2022 presenteerden 13 bouwstudenten van ROC Friese Poort hun ideeën voor bestaande huurwoningen in Bolsward en Sneek, onder toeziend oog van docent Emil Koster. Zij voerden op verzoek van Jorritsma Bouw een onderzoeksopdracht uit om de woningen te verduurzamen en te verbeteren.

Woningverbetering en -verduurzaming
‘Jorritsma Bouw houdt zich voor Elkien bezig met de verbetering en verduurzaming van haar woningportefeuille’, legt Koster uit. ‘Elkien vraagt Jorritsma geregeld om onderzoek te verrichten om – binnen een vastgesteld budget en uitgangspunten – met een advies voor woningverbetering en -verduurzaming te komen. De studenten dienden dit nu in afgeslankte vorm te doen voor bestaande huurwoningen in Bolsward en Sneek. De afgelopen weken volgden de jongeren al gastlessen van Ecoreerst, NIVO asbest- en milieutechniek en de gemeente Leeuwarden. Ook werden zij begeleid door experts van Jorritsma Bouw. Nu is het tijd voor de eindpresentatie van hun plannen.’

Isolatie
‘Het doel van de opdracht is om de woningen naar energielabel A te brengen’, vertelt ketenregisseur De Haan. ‘Deze verduurzaming kun je op meerdere manieren tot stand brengen. Om meer kennis te vergaren over de woningen hebben de jongeren onlangs een digitale woonopname gemaakt per woning met het systeem Ed Controls. Zo kregen ze een beter beeld van de panden en kunnen ze een keuze maken voor passende verbeteringsopties.’ Bij deze keuzes moeten ze ook de bewonersbelangen goed meewegen, vindt De Haan. ‘Je kunt bijvoorbeeld een vloer willen vervangen, maar wat betekent dit voor de bewoners? Het ligt niet voor de hand om ze uit te plaatsen vanwege de bijbehorende kosten. Bij al je keuzes dien je dus rekening te houden met meerdere factoren: van duurzaamheid tot bewonersbelangen en kosten.’

De voorstellen van de studenten mogen op lof rekenen van De Haan. ‘Het niveau was hoog. Binnen het budget van 55.000 euro, inclusief btw, hebben ze verschillende scenario’s geschetst. De studentengroepen adviseerden onder meer om kruipruimtes en spouwen te isoleren. Ook wilden sommige jongeren inpandig isolatie aanbrengen bij de wanden. Anderen kozen voor vervanging van de vloer of kozijnen. Ook zonnepanelen en warmtepompen passeerden de revue, hoewel deze laatste optie helaas niet binnen het budget paste.’

Levensecht onderwijs
Levensecht onderwijs in 6 stappen daagt studenten uit om in projectgroepen samen te werken aan een actuele praktijkvragen. ‘De frisse blikken van onze studenten resulteren vaak in onverwachte ideeën’, is de ervaring van Roeland Westra, projectleider van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Om deze ideeën uit te werken tot adviezen tot woningverbetering is kennis nodig. ‘Deze kennis bieden we aan vanuit het lesprogramma in de vorm van opdrachten. Daarnaast organiseren we excursies en gastlessen waarbij praktijkexperts van bedrijven actuele kennis inbrengen. In de komende weken krijgen studenten gastlessen over asbest, natuurinclusief bouwen en wet- en regelgeving. Zo maken zij kennis met een van de belangrijkste thema’s in onze tijd: duurzaam bouwen. Een kans voor onze studenten om zicht te ontwikkelen tot vakmensen van de toekomst’.

RIF Gas 2.0
Jorritsma Bouw is partner van RIF Gas 2.0. Dit project, een speerpunt van Energy College, heeft als doel jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken. ‘In dit project waarin wij samenwerken met alle ROC’s in Friesland, Groningen en Drenthe zijn wij trekker van het thema energiebesparing en duurzaamheid’, legt Roeland Westra van ROC Friese Poort uit. ‘Ons Centrum Duurzaam organiseert samen met bedrijven zoals Jorritsma Bouw duurzame avonturen voor onze studenten’. De andere thema’s van RIF Gas 2.0 zijn waterstof en geothermie.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.