Bouwstudenten bezoeken bouwplaats nieuwe Cambuurstadion

Feeling krijgen met de praktijk. ‘Daarom willen we met onze studenten de bouwplaats van het nieuwe Cambuurstadion bezoeken’, vertelt Jan Piet de Jager, docent bouwkunde van ROC Friese Poort. ‘Bovendien stimuleert een bouwplaatsbezoek de verbinding tussen de opleiding en het werkveld wat motiverend werkt voor studenten’. Justin Boomstra, uitvoerder van Van Wijnen, liet maandag 12 en dinsdag 13 september 2022 op de bouwplaats zien wat er komt kijken bij het bouwen van een stadion in de heifase. Een praktisch leermoment voor bouwstudenten BOL en BBL op een bijzondere plek. ‘Het bouwen van een stadion maak je niet vaak mee’, zo spreekt Justin Boomstra uit eigen ervaring.

Heifase
‘Waar staan we nu?’, is de eerste vraag van Justin Boomstra aan de studenten op de bouwplaats. ‘Inderdaad, op de middenstip van het voetbalveld. Dit noemen we het middenterrein dat bestaat uit een zandbed en een puinlaag. Vanuit hier bouwen we de 4 tribunes op. We zijn nu volop bezig met het heien. Er gaan ongeveer 1600 heipalen de grond in. Zoals jullie zien zijn inmiddels de eerste paalkoppen gesneld. Dat is het afhakken van de paal op de juiste maat boven de grond. Hierdoor komt de wapening vrij en is het mogelijk om een verbinding te maken met de fundering. Om te kunnen heien is het van belang om eerst inzicht te krijgen in de bodemopbouw. We noemen dit sonderen. Zo weten we waar de draagkrachtige lagen in de bodem zitten. Jullie kunnen de bouw van het Cambuurstadion online blijven volgen vanuit het leslokaal’.

Duurzaam stadion
‘Cambuur is het eerste stadion in Nederland op aardwarmte’, legt Justin Boomstra uit. Aardwarmte is warmte uit de grond, ook wel geothermie genoemd. ‘Met bronboringen gaan we warm water oppompen om leidingwater te verwarmen. Met opgewarmd leidingwater verwarmen we nu al woningen en bedrijfspanden’.

Meer dan een stadion
Volgens Boomstra is dit nieuwe stadion van Cambuur meer dan een voetbalstadion. Naast voetbalwedstrijden is het stadion een praktijkomgeving voor studenten van ROC Friese Poort. Daarnaast zijn er ondernemers actief en is er ruimte voor winkels, horeca en kantoren. ‘Het nieuwe Cambuurstadion is dan ook een onderdeel van het Elfstedenpark’.

Levensecht onderwijs
Deze excursie, in samenwerking met Van Wijnen, is een voorbeeld van levensecht onderwijs van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort, waarbij studenten buiten theoretische kaders treden. Door praktijkvragen, excursies, gastlessen en workshops van innovatieve bedrijven ervaren studenten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie. Zij leren hierdoor hoe het bedrijfsleven functioneert en ontvangen een prikkel om ondernemend gedrag te vertonen. Hiermee komen zij goed beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt, die steeds meer op duurzaamheid gericht is.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.