Bijeenkomst duurzaamheid groepsaccommodaties bij Centrum Duurzaam

Ongeveer 35 ondernemers van verschillende Friese groepsaccommodaties waren aanwezig tijdens de helpdesk bijeenkomst op 15 maart 2023 bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort in Leeuwarden. Hier waren diverse experts en ondernemers aanwezig die al met dit subsidieregelingen-bijltje hebben gehakt. Zij gaven informatie over de subsidieregeling inzake het verduurzamen van de groepsaccommodaties. Hier bleef het niet bij; de ondernemers van de groepsaccommodaties kregen ook de uitnodiging om zich aan te melden voor de workshop ‘Hoe verduurzaam ik mijn groepsaccommodatie?’ in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort.

Subsidie verduurzamen groepsaccommodatie
In samenwerking met Groepen Friesland en de provincie Fryslân is de subsidieregeling voor het verduurzamen Friese groepsaccommodaties tot stand gekomen en blijkt zeer welkom te zijn onder de groepsaccommodaties. De aanmeldingen voor de subsidieregeling, die sinds 15 februari 2023 opengesteld is, lopen storm. Ruim de helft van de groepsaccommodaties heeft inmiddels een informatieaanvraag gedaan via de website van Groepen Friesland. Hiermee zijn ze op weg om hun accommodaties duurzamer te maken en daardoor ook te besparen op energiekosten. Het verduurzamen van groepsaccommodaties was nodig, omdat de groepsaccommodaties hard zijn getroffen door de COVID-19 pandemie en de stijgende energieprijzen, vooral omdat de accommodaties vaak in oude gebouwen gevestigd zijn. In totaal is er € 540.000 beschikbaar voor accommodaties die willen verduurzamen. De regeling moet het verduurzamen van groepsaccommodaties vereenvoudigen en is een vervolg op de steun aan groepsaccommodaties tijdens de corona periode. Het verduurzamen van groepsaccommodaties is kostbaar, maar noodzakelijk om de toekomst van de sector veilig te stellen.De groepsaccommodaties vormen een belangrijk deel van de toeristische sector in Friesland. Met de subsidieregeling wordt geholpen om een solide basis te leggen voor de toekomst en te zorgen voor een duurzamere sector. De regeling is beschikbaar tot 30 september 2023.

Duurzame toekomst
Voorzitter van Groepen Friesland, Sybren Renema, is verheugd over het succes van de regeling: “We zijn blij dat zoveel groepsaccommodaties geïnteresseerd zijn in de regeling en het verduurzamen van hun accommodaties. Dit toont aan dat er een grote behoefte is aan duurzaamheid in deze sector.” Jaap Baalbergen, technisch bedenker van de regeling en verantwoordelijk voor het technische contact met de groepsaccommodaties, voegt hieraan toe: “Ik ben blij dat de regeling een groot succes is. Het betekent dat we samen met de groepsaccommodaties een stap zetten in de richting van een duurzamere toekomst voor deze sector.”

Workshop Hoe verduurzaam ik mijn groepsaccommodatie?
‘Energiebesparing, gasbesparing, labelverbetering maar vooral tevreden gasten zijn redenen om te verduurzamen’, stelt Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘Breng bij het verduurzamen elke gebruiksruimte van de groepsaccommodatie in kaart. En kijk dan per ruimte op welke manier de verwarming, ventilatie en koeling nu is geregeld. Ga dan vervolgens per ruimte kijken welke duurzame keuzes je kunt maken inzake isoleren, ventileren, ruimteverwarming (koeling), warm tapwater, energiebron en energie opwek. En neem ook gasten mee in de duurzame keuzes die je maakt als groepsaccommodatie. In de workshop ‘Hoe verduurzaam ik mijn groepsaccomodatie ontdekken jullie welke duurzame maatregelen geschikt zijn voor je eigen groepsaccommodatie. Van zonneboilers tot balansventilatie en van lucht of waterwarmtepomp tot infraroodpanelen. ‘Dit resulteert in een eerste aanzet van het verduurzamingsplan van jouw eigen groepsaccommodatie. Omdat jullie dit samen doen inspireer je elkaar en leer je ook nog eens van elkaar’. Klik hier voor de presentatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze subsidieregeling verwijzen wij naar Groepen Friesland, een samenwerkingsverband van Friese recreatieondernemers die groepsaccommodaties beheren. Neem voor meer informatie contact op met projectleiders Hendrina Zijlstra en/of Margreet Dröge (06-14342867).

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.