Bewoners Deinum onderzoeken gasloos wonen in Duurzaam Doen Huis

‘We willen in het Duurzaam Doen Huis de verschillende scenario’s voor gasloos wonen onderzoeken’, zegt Lusanne van Benthem van Ekwadraat. ‘Met praktische tips in een levensechte omgeving en samen met het bedrijfsleven’, vult Eibert van der Woude van de gemeente Menameradiel aan. Dinsdag 13 juni 2017 maakten ongeveer 20 bewoners van Deinum gebruik van deze praktische workshop in het Duurzaam Doen Huis bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort.

Klik door voor een foto impressie van de praktische workshop over gasloos wonen

Nieuwe woonwijk Deinum gasloos
De gemeente Menameradiel realiseert bij Deinum een nieuwe woonwijk van 46 woningen. Onze ambitie is dat er geen aardgasaansluiting komt voor deze nieuwe woningen, vertelt Eibert van der Woude van de gemeente Menameradiel. Onze ambitie past bij de ambitie van Nederland om in 2050 compleet vrij van aardgas de zijn’. Deze ambitie geldt voor nieuwbouw en bestaande bouw. ‘Voor nieuwbouw is dat gemakkelijker, maar nog lang niet altijd standaard’.

Gasloze energiehuishouding
Hoe ziet een gasloze woning eruit? ‘Dat is niet gesneden koek voor ons als gemeente en ook niet voor onze inwoners’, zo merkt Eibert van der Woude op. Bewonersbegeleiding is daarom van groot belang. ‘We willen samen met bewoners nadenken over hun (verwachte) energiehuishouding, besparingsmogelijkheden, isolatie en duurzame opwekking’. Na een eerste informatieve bijeenkomst in It Holt in Deinum vond de tweede bijeenkomst plaats in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam in Leeuwarden. ‘Echt zichtbaar en tastbaar voor onze inwoners’.

Duurzaam Doen Huis
‘In het Duurzaam Doen Huis is het mogelijk om de verschillende gasloze scenario’s zichtbaar en tastbaar te maken’, legt Durk Reitsma van ROC Friese Poort uit. Om te ervaren hoe een pellet ketel er in het echt uitziet, hoe groot hij is, het geluid wat zo’n installatie maakt en wat er in moet was Luuk Dijkhuis van Technea Duurzaam aanwezig voor praktische tips. Voor de toepassing warmtepomp met warmte en koude opslag (WKO) hield Rienko Akker van Remon een praktische uitleg. In het Duurzaam Doen Huis liet Durk Reitsma de inwoners van Deinum de mogelijkheden zien van een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen. Een praktische manier voor de inwoners van Deinum om te ontdekken welke stappen nodig zijn voor een gasloze woning. ‘Alle nieuwe inzichten die jullie vanavond opdoen maken het mogelijk om de volgende duurzame stap te zetten’.

Klik door voor de presentatie van Remon over aardwarmte

 

 

 

 

 

 

 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.