Berufsbildende Schulen Haarentor uit Oldenburg in Duurzaam Doen Huis

‘Wij zijn hier om te kijken hoe jullie duurzaamheid praktisch maken voor jullie studenten’, vertelt Grietje Bruns van Berufsbildende Schulen Haarentor uit Oldenburg. ‘En natuurlijk ook hoe we met elkaar kunnen samenwerken door uitwisseling van studenten’, vult Dorothee Apfeld aan. Woensdag 22 maart 2023 waren 9 docenten uit Oldenburg te gast bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. In het Duurzaam Doen Huis kregen ze uitleg over het praktisch maken van duurzaamheid door levensecht onderwijs, Duurzaam Doen Lezingen en het Duurzaam Doen Huis.

Duurzaamheid
‘Duurzaamheid raakt iedereen’ stelt Roeland Westra, projectleider van Centrum Duurzaamheid. ‘Dus al onze studenten, als mens en als vakmens. Vanaf 2013 vertaalt ROC Friese Poort duurzaamheid vanuit Centrum Duurzaam naar energietransitie en de circulaire economie. Nu zijn we bezig om deze thema’s uit te breiden met groen, consumptiegedrag, mobiliteit, voeding en water. Zo ontstaat er een brede duurzaamheidsbeweging voor al onze studenten. Met levensecht onderwijs, Duurzaam Doen Lezingen en het Duurzaam Doen Huis geven we deze beweging handen en voeten’.

Levensecht onderwijs

Levensecht onderwijs met levensechte praktijkvragen van bedrijven voor studenten is een speerpunt van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Levensecht vraagt van de studenten om buiten theoretische kaders te treden. Door praktijkvragen, excursies, gastlessen en workshops van innovatieve bedrijven ervaren studenten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie. Zij leren hierdoor hoe het bedrijfsleven functioneert en ontvangen een prikkel om ondernemend gedrag te vertonen. Hiermee komen zij goed beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt, die steeds meer op duurzaamheid gericht is.

Duurzaam Doen Lezingen

De Duurzaam Doen Lezing, een samenwerking tussen ROC Friese Poort Centrum Duurzaam, Energy College RIF Gas 2.0, Bedrijfsopleidingen, Installatiewerk Noord, Techniek Nederland, Wij Techniek en Aendless Energy, is een maandelijks terugkerende bijeenkomst. Tijdens deze sessies behandelen gastsprekers een thema omtrent de energietransitie en de circulaire . Hiermee volgt Centrum Duurzaam de duurzame innovaties op de voet. Bovendien profileert ROC Friese Poort zich op deze wijze als duurzaam kenniscentrum binnen Friesland.

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving voor studenten en bedrijven. Studenten en medewerkers van bedrijven werken in het Duurzaam Doen Huis altijd met de laatste duurzame technieken van 22 fabrikanten uit Nederland. Ook ontdekken ze in het Duurzaam Doen Huis welke stappen nodig zijn om woningen, bedrijfspanden en winkels te verduurzamen. ‘Met de workshop Hoe verduurzaam ik mijn woning? helpen we woningeigenaren om de eigen woning te verduurzamen. We maken deze workshop op maat voor winkels, bedrijfspanden, kapsalons en groepsaccommodaties.

Buitenland ervaring
ROC Friese Poort wil studenten stimuleren om deel te nemen aan een buitenlandse stage of werkweek en stelde daarom dit project op. Voor veel niveau vier opleidingen is het normaal dat het mogelijk is om op buitenlandse stage te kunnen gaan. ‘Bij niveau twee opleidingen is dit veel minder aan de orde en gebeurt dit minder vaak. Dit is een ervaring voor studenten niveau 2 en 3 om nooit meer te vergeten’.

Internationalisering

ROC Friese Poort stimuleert studenten een stage of een deel van de opleiding in het buitenland te doen. Een internationale ervaring draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de student, de taalontwikkeling en het staat goed op je CV. ROC Friese Poort gaat het komend jaar verder investeren in internationalisering.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.