Bedrijven denken mee over nieuwe opleiding Smart Building

‘Samen met het Friesland College ontwikkelen wij als ROC Friese Poort de nieuwe bouwopleiding Smart Building’, vertelt Gerda Sinnema van ROC Friese Poort. ‘Met deze opleiding spelen we in op het veranderende bouwproces met nieuwe (industriële) bouwmethoden en innovaties in de installatietechniek. Zo verkrijgen onze studenten kennis van de nieuwe productieprocessen, logistieke veranderingen en een andere, meer transparantere bedrijfsvoering die met deze ontwikkelingen gepaard gaan’. Woensdag 22 september 2021 kwamen docenten van het Friesland College en ROC Friese Poort en een aantal bedrijven bij elkaar om na te denken over de nieuwe opleiding Smart Building.

BIM
Het veranderende bouwproces vraagt om studenten die in een vroegtijdig stadium actief leren samen te werken, met en tussen verschillende disciplines, waarbij het Bouw Informatie Model (BIM) centraal staat. Het bouw informatiemodel (BIM) is dé manier waarop de sectoren bouw en installatietechniek intensief samenwerken met als doel het realiseren van duurzame, toekomstgerichte, intelligente en generatiebestendige gebouwen.

Internet of Things
Door de technologische ontwikkelingen in de maatschappij worden de gebouwen van de toekomst onderdeel van het internet (Internet of Things) met alle (denkbare) mogelijkheden ten aanzien van onder andere zorg en dienstverlening op afstand, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van lokaal en interlokaal energiemanagement

Smart Building
‘In de nieuwe opleiding Smart Building krijgen onze studenten een breed basisprogramma’, legt Martin Strampel van ROC Friese Poort uit. In het basisprogramma maakt de student kennis met een heel scala aan onderwerpen in de bouw waarna de student een aantal eigen keuzes maakt voor installatietechniek en ICT. ‘Zo kan de student met belangstelling voor Smart building bijvoorbeeld kiezen voor de modules duurzame installaties, digitalisering in de bouw en BIM’. Naast Smart Building blijft het mogelijk voor de studenten om te kiezen voor de ‘gewone’ bouwopleiding.

Samen met bedrijven
‘Smart is ook samenwerken’, stelt Gerwin Elzinga van ROC Friese Poort. Omdat de wereld zo snel verandert is het van groot belang om als school en werkveld gezamenlijk op te trekken in de opleiding van studenten, de potentiële werknemers in de bouw. ‘We zien dat bedrijven steeds meer waarde hechten aan competenties als samenwerken en communiceren. Maar ook eigenschappen als flexibiliteit, innovatief zijn en creativiteit’. Als school en bedrijfsleven is het moeilijk om te voorspellen waar het naar toe gaat in de toekomst. ‘Met die onzekerheid moeten we de studenten leren omgaan’, stellen de aanwezige bedrijven.

Bedrijven
Onderstaande bedrijven waren aanwezig als klankbord bij de werkveldbijeenkomst Smart Building. Zij hebben meegedacht over de vraag over de werknemer van de toekomst en over de inhoud van de nieuwe opleiding. ‘Jullie bijdrage ons helpt ons om de nieuwe opleiding te ontwikkelen’, zo bedankt Gerda Sinnema de bedrijven na afloop van de bijeenkomst.
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Friso Bouwgroep
Jous Architecten
Pranger Rosier
Van Wijnen

RIF Gas 2.0
‘Het ontwikkelen van Smart Building als nieuwe opleiding past bij de doelstellingen van RIF Gas 2.0’, aldus Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. RIF Gas 2.0 is een speerpunt van Energy College met als doel om de energietransitie te versnellen door jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken. RIF Gas 2.0 werkt aan een 5-tal thema’s waaronder energie en duurzaamheid waar Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort trekker is. RIF Gas 2.0 is gestart in september 2018 en loopt tot en met september 2022.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.