BBL’ers elektro en installatietechniek volgen gastles waterstof bij Centrum Duurzaam

‘Mijn eerste kennismaking met waterstof was een interessante’, aldus BBL’er Installatietechniek Frans. ‘Bovendien is deze gastles behulpzaam bij mijn eindopracht om een gebouw te verduurzamen.’ Op maandag 14 oktober 2019 verzorgde ROC Friese Poort-docent Cor Scholte een gastles over waterstof voor 7 BBL’ers niveau 2 en 3 Elektro en Installatietechniek. De les is een onderdeel van het keuzedeel Duurzaam vakmanschap.

Bekijk een foto-impressie van de gastles over waterstof

Elektrolyse
‘Waterstof is het meest voorkomende element in het universum’, legt docent Cor Scholte uit. ‘Op Aarde komen drie isotopen van waterstof voor: protium, deuterium en tritium. Je kunt op meerdere manieren waterstof maken; bijvoorbeeld uit fossiele brandstoffen, als bijproduct in de chemische sector bij het verkrijgen van chloorgas of door elektrolyse. In het laatste geval splits je water onder invloed van elektrische stroom, wat resulteert in waterstof.’

Opslag
‘Waterstof is op meerdere manieren op te slaan’, vervolgt Scholte. ‘Onder meer als gas, cryogene vloeistof of met behulp van metaalhydriden. Ook zoutcavernes, holtes in de grond met een zoutlaag eromheen, zijn een geschikte opslaglocatie. Deze methode past men toe bij de HyStock-installatie in Veendam, een waterstofinstallatie waarin duurzame (zonne-)energie en groene stroom van het net worden gebruikt om water om te zetten in waterstof en zuurstof.’

Aan het eind van de gastles barbecueden de bezoekers in de Innovatiewerkplaats van ROC Friese Poort. Daar demonstreerde Scholte de werking van de waterstofauto van de onderwijsinstelling en koppelde hij deze aan de barbecue.

Duurzaam vakmanschap
Docenten Installatietechniek Durk Reitsma en Pieter Hoekstra verzorgen het keuzedeel Duurzaam vakmanschap, waar deze gastles onderdeel van uitmaakt. ‘De eindopdracht van deze BBL’ers bestaat uit het energiezuinig maken van een woning’, aldus Reitsma. ‘In aanloop naar de slottaak leiden we ze langs alle mogelijkheden, van isolatie en duurzame installaties tot innovatie technieken als waterstof. Ook volgen ze de workshop Hoe verduurzaam ik mijn woning?’

Levensecht onderwijs
Het keuzedeel Duurzaam vakmanschap is een voorbeeld van levensecht onderwijs van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Tijdens dit leertraject doen studenten praktische ervaringen op en ontwikkelen zij zich tot vakmensen van de toekomst. Bovendien maken ze kennis met een van de belangrijkste thema’s van onze tijd: duurzaamheid.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.