Aquathermie in Fryslan zichtbaar maken vanuit praktijkervaring

Wat zijn de kansen van aquathermie als energiebron in Friesland? ‘Deze vraag willen we graag met het kennisnetwerk in Friesland tijdens dit webinar verkennen’, vertelt Bram Hulsman, projectmanager energietransitie gebouwde omgeving van de Provinsje Fryslan. Op donderdag 25 juni 2020 volgden ongeveer belangstellenden dit webinar over aquathermie. In het panel zaten de kennispartners Ekwadraat, de gemeente Súdwest-Fryslan en Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort.

Aquathermie
Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de Provinsje Fryslan een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van aquathermie in Friesland. ‘We hebben gekeken naar het draagvlak en de bereidheid om in de regio samen te bouwen aan Fryslan als expertise regio voor aquathermie’, zegt Erik van Lith, teammanager water en energie van RoyalHaskoning DHV. Dat hebben we gedaan aan de hand van interviews. Met gemeenten, lokale initiatieven, kennispartijen en onderwijsinstellingen, vult Anke Lodder, consultant energie en klimaat van RoyalHaskoning DHV, aan. Aquathermie is thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en of drinkwater (TED).

Praktijkervaring
‘Laten we vanuit praktijkervaring aan de slag gaan met aquathermie en niet vanuit plannen’, is de oproep van Lucie Gelderblom, initiatiefnemer van Warm Heeg. Op deze manier komt het gesprek over aquathermie los en komen er mogelijk meer initiatieven van de grond. ‘Betrek bij deze initiatieven niet alleen de professionals maar ook de young professionals van het MBO en het HBO’, laat Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort weten. Andere ideeën met betrekking tot aquathermie in Friesland zijn het opzetten van een kennis- en praktijkcentrum. Daarnaast is er qua financiële uitdaging en het betrekken van de bewoners een rol weggelegd voor de Provinsje Fryslan en de gemeente Sudwest Fryslan.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.