3D workshop inspireert M-Tech scholen Friesland

Meer en meer beroepen bestaan uit techniek of technologie. Dit betekent dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan technisch personeel. ‘Met de aanschaf van 3D printers willen we de technische talenten van jongeren in het VMBO prikkelen’, zegt Cees Fransooijs namens de M-Tech scholen in Friesland. ‘Daarvoor zijn competente docenten nodig met een 3D printrijbewijs ’, vult Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort aan. Woensdag 28 juni 2017 volgden 10 docenten van de M-Tech scholen de eerste 3D workshop tot 3D deskundige bij Centrum Duurzaam.

Klik door voor een foto impressie van de 3D workshop voor M-Tech scholen bij Centrum Duurzaam

Wat is 3D printen?
3D printen is een nieuwe productietechniek, additive manufacturing genaamd. Een 3D printer maakt van een digitaal bestand een tastbaar product. Elk vakgebied heeft te maken met 3D printen en kijkt wat de mogelijkheden zijn van 3D printen. Zo is het in de bouw al mogelijk om huizen te 3D printen. Bovendien is 3D printen zowel toegankelijk voor het bedrijfsleven als voor de consumenten door de komst van de 3D ‘thuisprinter’. ‘Daarom is 3D printen een must in het techniekonderwijs van het VMBO’, stelt Cees Fransooijs.

3D printrijbewijs inspireert
‘Met een 3D printrijbewijs kun je 3D printlessen geven’, zo opent Thorwald van der Tooren, docent van ROC Friese Poort, de 3D printworkshop. ‘Met 3D printlessen bedoelen we ontwerplessen en ook creativiteitslessen’, vult Hendrik van Klaarbergen, docent ROC Friese Poort aan. Het is belangrijk om leerlingen te motiveren om zelf aan de slag te gaan met 3D printen. ‘Je coacht de leerlingen en attendeert ze op inspiratiebronnen op internet en op de verschillende ontwerpprogramma’s’. Zo halen de leerlingen de creativiteit uit zichzelf en ontdekken ze de verschillende printereigenschappen- en instellingen. ‘ Eindelijk hebben we inspiratie om met onze 3D printers aan de slag te gaan’, was een van de reacties van de docenten van de M-Tech scholen. ‘Nu kunnen we de 2e klas een spel laten bouwen voor de introductie van de 1e klas’.

M-Tech
De M-Tech-scholen uit regio Noord zijn De Saad uit Damwoude, het Nordwin College uit Buitenpost, Leeuwarden, Heerenveen en Sneek, Piter Jelles de Dyk uit Leeuwarden, het Marnecollege uit Bolsward, De Bogerman Mavo uit Sneek en CSG Liudger uit Waskemeer . Deze scholen willen met samenwerkende mbo-instellingen en bedrijven uit Friesland vmbo-t leerlingen nog meer techniek/technologie in het onderwijs en in de bedrijven laten ervaren. De M-Techpartners willen de uitstroom van de G/T leerlingen naar de technische mbo-4 opleidingen stimuleren.

Centrum Duurzaam
Centrum Duurzaam wil, als onderdeel van ROC Friese Poort, de kennis en ervaring bij het bedrijfsleven benutten voor het opleiden van jonge vakmensen in de praktische toepassing van innovatieve duurzame technieken. Tevens wil Centrum Duurzaam met goede en objectieve voorlichting de toepassing van deze technieken bij bedrijven en particulieren stimuleren. Kennis, ervaring en vakmanschap voor een duurzame wereld. Speerpunten van Centrum Duurzaam zijn Duurzaam Doen Huis, Duurzaam Doen Lezingen en levensecht projectonderwijs in de vorm van een Challenge.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.