3D kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse studenten

‘Een internationale kennisuitwisseling met Duitse studenten geeft onze studenten meerwaarde’, legt Jouke Douwe de Vries, opleidingsmanager van ROC Friese Poort uit. ‘Niet alleen in de ontwikkeling tot vakman van de toekomst, maar ook in de persoonlijke ontwikkeling als mens’. Van 16 tot 19 oktober 2017 volgden techniekstudenten uit Sneek een 3-daags 3D programma in Essen in Duitsland. Ze wisselen praktische 3D kennis en ervaringen uit met Duitse studenten van Berufskolleg Essen West.

Zelf bouwen van een 3D printer
3D printen is een nieuwe productietechniek, additive manufacturing genaamd. Een 3D printer maakt van een digitaal bestand een tastbaar product. Elk vakgebied heeft te maken met 3D printen en kijkt wat de mogelijkheden zijn van 3D printen. ‘3D printen geeft veel nieuwe mogelijkheden om iets te maken’, legt Robert van der Plaats van ROC Friese Poort uit. ‘Eigenlijk is het een nieuwe productietechniek’. Een 3D printer maakt van een digitaal bestand een tastbaar product. De studenten uit Sneek vertelden de Duitse studenten in een presentatie en met zelf meegebrachte onderdelen over de 3D printer en hoe ze een 3D printer zelf kunnen bouwen.

3D printlab
In het 3D printlab van Centrum Duurzaam in Leeuwarden leren en experimenteren studenten met 3D tekenen, 3D scannen, bewerken 3D scanbeelden en 3D produceren. Voor studenten mechatronica is het mogelijk om 3D printers zelf te bouwen. Het 3D printlab zorgt naast onderwijsvernieuwing in de vorm van nieuwe lesmodules ook voor een betere aansluiting van het MBO beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Internationalisering
ROC Friese Poort stimuleert studenten een stage of een deel van de opleiding in het buitenland te doen. Een internationale ervaring draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de student, de taalontwikkeling en het staat goed op je CV.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.