Energy Challenges Fryslân kans voor mkb en techniekonderwijs

ROC Friese Poort Centrum Duurzaam en ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen organiseerden dinsdag 10 juni 2014 een DuurzaamDoen lunchlezing over de Energy Challenges in Fryslân.

Klik hier voor een foto-impressie

De Energy Challenges Fryslân is een spel voor basis- en voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. In dit project komen gedrag en techniek samen. Er kunnen zes Energy Stars worden behaald door het opzetten van een campagne, het organiseren van events en het bedenken van slimme en concrete oplossingen om energie en water te besparen in het eigen schoolgebouw. Eigenaarschap en zelf doen door de scholieren staat centraal.

Tegelijk adviseerden techniekstudenten van ROC Friese Poort en NHL Hogeschool, onder begeleiding van experts uit het bedrijfsleven, de scholieren en schoolleiding over eenvoudige en verdergaande maatregelen om te besparen op het energie- en waterverbruik van de school. En dat levert een daadwerkelijke besparing op de energierekening op!

Bij het project zijn verschillende grote en kleine bedrijven betrokken, evenals maatschappelijke organisaties, de provincie Fryslân en gemeenten in Friesland. Jongeren enthousiasmeren voor techniek en duurzaamheid staat centraal. Tegelijk zien we dat het project bedrijven en initiatieven met elkaar verbindt en de kennisontwikkeling over energiebesparing in maatschappelijk vastgoed wordt gestimuleerd. Tijdens de lunchlezing was ook het mobiele FabLab in Fryslân te bezichtigen.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Verduurzamen raakt iedereen
Opening biobased brug Biosintrum

Comments are closed.