Een masterclass is een praktijkles door een praktijkexpert aan studenten over een actueel thema in het vakgebied. Het doel van een masterclass is praktische verdieping op het thema, het opdoen van nieuwe ideeën, het oefenen van praktijksituaties.