Een duurzame samenleving streeft ernaar om het gebruik van fossiele grondstoffen te verminderen of zelfs geheel te stoppen. Op vele gebieden zijn er initiatieven om dit streven om te zetten in werkelijkheid.

Ook op het gebied van elektrotechniek zijn dergelijke initiatieven gaande of zelfs al werkelijkheid. Geen van deze oplossingen zijn alleen “de oplossing” maar samen vormen ze mede een antwoord op de vragen die een moderne en duurzame maatschappij stelt.

Opwekken van elektriciteit met wind
Op het gebied van het duurzaam opwekken van elektriciteit zijn er al twee oplossingen die inzetbaar zijn. De eerste oplossing is windenergie, de bekende windmolens welke de wind gebruiken om elektriciteit op te wekken.

Windmolens zijn er in allerlei afmetingen, van heel klein, zodat deze op een boot of caravan past,  tot heel groot zoals de geplande wind energie parken op de Noordzee. In het algemeen is het zo dat een grote windmolen een hoger rendement heeft dan een kleine windmolen.

Wat is een windmolen?

Opwekken van elektriciteit met zon
Een tweede oplossing is het gebruik van zonnepanelen ook wel fotovoltaïsche cel of PV genoemd. Deze zonnepanelen zetten de energie van de zon rechtstreeks om in elektriciteit.Dergelijke panelen zijn nog volop in ontwikkeling en het rendement neemt met elke nieuwe generatie toe.

Wat is een zonnepaneel?

Gelijkspanning
Het transporteren van elektriciteit van de centrale naar de eindgebruiker gaat met behulp van wisselspanning(AC) en daar zijn ook goede redenen voor. Maar op het moment dat elektriciteit op te wekken is met zonnepanelen of een lokale windmolen is het niet meer zo zeker of wisselspanning nog wel de juiste oplossing is.

Een alternatief voor de distributie van elektrische energie door middel van gelijkspanning, of ook wel DC,  is dan een levensvatbaar alternatief omdat het rendement van opwekking tot opslag en eindgebruiker een stuk hoger ligt. In Nederland zijn al een aantal initiatieven gaande waarbij een gelijkstroomnet in gebruik is om de opwekking, opslag en distributie van elektriciteit met een zo hoog mogelijk rendement te laten verlopen.

Wat is gelijkspanning?

Opslaan elektrische energie
Opwekking van energie uit zonnepanelen is met name overdag maar in huis vindt het meeste energieverbruik juist in de avond plaats. Er zijn een aantal manieren om optimaal gebruik te maken van de energie opwekking overdag.

Een mogelijkheid is er voor zorgen dat zoveel mogelijk het elektriciteit gebruik overdag plaatsvind. Een wasmachine of vaatwasser hoeft niet op avond te draaien want dat kan immers ook overdag, de technieken die beschikbaar door huis automatisering of ook wel domotica genoemd.

Een andere mogelijkheid is het lokaal opslaan van elektriciteit in accu’s. De technologie die hier voor nodig is maakt een sterke ontwikkeling door. Het rendement en de hoeveelheid energie die in een accu is op te slaan verbetert zicht in elke accu generatie. Die ontwikkeling is in opmars door de opkomst van elektrische auto’s.

Er zijn meerdere partijen die zich bezig houden met de opslag van elektrische energie waaronder de autofabrikant Tesla.

Tesla