Webinar donderdag 25 juni 2020: Kennisnetwerk Aquathermie Fryslân

Webinar
De potentie van aquathermie als energiebron is groot in een relatief dunbevolkte maar waterrijke provincie zoals Fryslân. De provincie Fryslân nodigt u, mede namens Wetterskip Fryslân, daarom graag uit voor een webinar op donderdag 25 juni (10.00 uur) over aquathermie in Fryslân. Samen met u willen we verkennen op welke manier de ambitie van aquathermie lokaal kan worden gerealiseerd. In dit webinar worden uitkomsten van interviews met gemeenten, lokale initiatieven, kennispartijen en onderwijsinstellingen aan u voorgelegd. Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort is een van de genodigden tijdens de paneldiscussie gedurende het webinar. In 2019 organiseerde de onderwijsinstelling een Duurzaam Doen Lezing over aquathermie.

Kennisnetwerk
Vertegenwoordigers van deze partijen gaan in het webinar met elkaar in gesprek over het opzetten van een kennisnetwerk rondom aquathermie. Hoe pakken we dit gezamenlijk op? Hoe kan de beschikbare kennis optimaal ingezet worden voor lokale initiatieven? Op welke manier maken we optimaal gebruik van landelijke en regionale voorbeelden en netwerken? Kortom, hoe kunnen we de vorming van een kennisnetwerk op gang brengen waarmee lokale initiatieven snel van elkaar leren?

Validatie onderzoek
Royal HaskoningDHV heeft in het kader van de regionale ambitie ten aanzien van aquathermie onderzocht of betrokken partijen een regionaal expertisecentrum aquathermie wenselijk achten en hoe zijn daar dan aan willen bijdragen. De uitkomsten van dit onderzoek willen we graag valideren tijdens het webinar.

Inloggen
Stuur deze uitnodiging voor het webinar gerust door naar geïnteresseerde personen in uw netwerk. Op de dag van het webinar kunnen zij gewoon op de link klikken en zich aanmelden. U kunt op 25 juni vanaf 9.45 uur inloggen op het webinar via deze link: www.streamxpert.nl/aquathermie. Het webinar start om 10.00 uur.

Foto: Provincie Fryslân

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.