Verduurzamen bestaande huurwoningen als project voor studenten Bouwkunde

Donderdag 14 februari 2019 brachten twaalf tweedejaarsstudenten Bouwkunde van ROC Friese Poort een bezoek aan Jorritsma Bouw in Bolsward. Hier vond het startschot plaats van een levensecht onderwijsproject over het verduurzamen van bestaande huurwoningen.

Bekijk hier een foto-impressie van het bezoek

Verduurzaming oude huurwoningen
Tijdens de energietransitie vindt behalve duurzame nieuwbouw, ook upgrading van het bestaande (huur)woningaanbod plaats. Het is dus van belang studenten alvast voor te bereiden op hun mogelijk toekomstige werk in deze sector. Door middel van gastlessen en excursies – voorbeelden van hybride leren – raken de studenten vertrouwd met het concept van verduurzamen van bestaande huurwoningen. Bij Jorritsma Bouw in Bolsward kregen de jongeren als startpunt informatie over het bouwbedrijf en het levensechte onderwijsproject.

Vergunningen
Een week later bezochten de studenten gemeente Leeuwarden voor een gastles op locatie. Medewerkers Rob van Zouwen en Henk Veenstra vertelden over de benodigde (gemeentelijke) vergunningen bij de aanvraag van bouwwerken. Ook Ronny Huls, werknemer van EcoReest uit Zuidwolde, verschafte de studenten handige informatie. Hij sprak over de Wet Faunabeheer.

Ook bezochten de jongeren het project Groen Label, bestaande uit 37 woningen. Foppe van der Velde en Anky Nutters gaven de studenten hier een rondleiding. Naast kennis over regels en wetten, dienen de jongeren van ROC Friese Poort ook over bouwkundige expertise te beschikken. Daarom hebben zij in samenwerking met Jorritsma Bouw een bouwkundige inspectie uitgevoerd bij een mutatiewoning in Bolsward. Deze inspectiegegevens worden op school uitgewerkt en resulteren in een rapport.

Levensecht onderwijs
‘Leren door samenwerking met een levensechte opdrachtgever als Jorritsma Bouw is een kernpunt van ROC Friese Poort’, vertelt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘We noemen dat levensecht onderwijs. Naast vakmanschap vragen deze levensechte projecten ook sociaal vakmanschap en ondernemerschap van de studenten. We leiden hen zo op tot de vakmensen van de toekomst’.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.