Studenten Commercie helpen bedrijven in Súdwest-Fryslân met verduurzamen

In Gemeente Súdwest-Fryslân hanteert men ambitieuze doelstellingen qua verduurzaming van industrieterreinen. Veel bedrijven weten echter niet hoe ze dit concreet in daden om kunnen zetten of missen een centraal aanspreekpunt, een loket, waar ze met hun vragen terecht kunnen. Daarnaast zijn ondernemers druk met hun bedrijf en komen ze er eenvoudigweg niet aan toe om zich in het onderwerp te verdiepen.

Duurzame expeditie
‘Daar hebben ze in Sneek nu een oplossing voor’, zegt Roelof Frankena, van ROC Friese Poort. ‘In samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân, Vereniging Ondernemend Sneek (VOS) en Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort gaan studenten junior Accountmanager uit Sneek actief naar bedrijven toe om hen uit te nodigen voor een duurzame expeditie. Tijdens deze expeditie – die een dagdeel duurt – gaan de ondernemers op bezoek bij twee ondernemingen die vooroplopen qua verduurzaming. Zo ervaren zij de vele mogelijkheden én merken ze welke commerciële kansen deze maatregelen met zich meebrengen.’

Duurzaam Doen Huis
‘Aansluitend onderzoeken de ondernemers in Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort hoe zij hun geld het meest rendabel in kunnen zetten om hun eigen bedrijf te verduurzamen’, aldus Frankena. ‘Door een investering van slechts 4 uur ontvangt de ondernemer benodigde informatie om het verduurzamingsproces te kunnen starten. De bedrijven worden desgewenst ook ondersteund in het vervolgtraject, zoals bij het opstellen van een Energie advies, de financiering en een uitgewerkt plan. Studenten Junior accountmanager zijn tijdens dit traject de casemanagers, het aanspreekpunt voor de bedrijven in Súdwest-Fryslân.’

Dit is een mooi voorbeeld van de samenwerking in Sneek tussen onderwijs, overheid en ondernemers, vertegenwoordigd in het Arbeidsmarktplatform. Hiermee worden bedrijven ontlast, krijgen studenten een leerzame, echte leeromgeving geboden en creëren we gelijkertijd een gezond en duurzaam (ondernemers)klimaat in de Gemeente Súdwest-Fryslân.

Neem voor meer informatie contact op met Roelof Frankena via 06-51095941 of rfrankena@ROCFriesePoort.nl

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.