Studenten bouwkunde leren over bouwproces utiliteitsgebouw

‘Binnen steden kijk je met andere ogen naar fundering dan op een bedrijventerrein’, vertelt Erik Duiker, manager Bouwkwaliteit bij Bouwgroep Dijkstra Draisma. ‘Op basis van de kwetsbaarheid van omringende bebouwing kies je een geschikte werkwijze.’ Op maandag 6 september 2021 brachten 12 derdejaarsstudenten Bouwkunde niveau 4 van ROC Friese Poort, onder begeleiding van docent Klaas Biemold, een bezoek aan de Marne 110A in Bolsward. Daar vertelde Duiker namens het bouwbedrijf hen alles over de werkzaamheden die Bouwgroep Dijkstra Draisma daar verricht.

Projectproces
‘Dit project gaat echt in op de constructiekant’, legt docent Biemold uit. ‘Dat is nieuw voor de studenten. Tot dusver hebben ze ervaring opgedaan met nieuwbouw en renovatie binnen de woningbouw. Daarom vroegen we Bouwgroep Dijkstra Draisma om ditmaal informatie over een utiliteitsgebouw te verschaffen.’ De bouwonderneming werkt in Bolsward aan een bedrijfsverzamelgebouw dat uit 20 verhuurbare bedrijfsunits bestaat. Dit type project gaat hand in hand met een professioneel proces, zo legt Duiker uit. ‘Als aannemer ontvang je een aanvraag, waarvan de gunning in dit geval op basis van prijs tot stand kwam. Wanneer je als goedkoopste uit de bus komt, krijg je de gunning. De calculatie-afdeling draagt de werkzaamheden dan over naar het projectteam. Dat bestaat uit verschillende mensen die elk, vanuit hun eigen expertise, met het project aan de slag gaan.’

Fundering
De werkzaamheden in Bolsward, die in totaal 15 weken duren, zijn vlak voor de bouwvak gestart en inmiddels bij de onderbouw aanbeland. Voor elk project dien je een geschikte funderingsmethode te selecteren, zo vertelt de manager Bouwkwaliteit aan de studenten. ‘Daarbij laat je je leiden door de kwetsbaarheid van omringende bebouwing. Binnen steden kijk je met andere ogen dan op een bedrijventerrein. Stel dat omringende gebouwen op dezelfde hoogte gefundeerd zijn als het nieuw te bouwen pand, is het risico van problemen in de grondslag redelijk klein. Staan er echter veel monumenten omheen, die tevens op een andere hoogte zijn gefundeerd, heb je met een andere situatie te maken. Zeker wanneer je iets met de grondwaterstand doet of een funderingssysteem gebruikt dat trillingsgevoelig is. Dit kan gevolgen hebben voor de omgeving en bijbehorende gebouwen.’

Wet Kwaliteitsborging
‘Dit bezoek was de kick-off van dit 10 weken durende project’, aldus docent Biemold. ‘Het is een uitdaging voor onze jongeren. Meestal zijn ze bezig met gevels en vergunningen, dit is echt een verdiepingsslag binnen de constructie. Ook gaan ze aan de slag met de Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw, die op 1 juli 2022 in werking treedt.’ Duiker heeft er alle vertrouwen in dat de studenten zich dit eigen maken. ‘Het was duidelijk een gemotiveerde groep, het komt goed met deze jongens’.

Levensecht onderwijs
Deze excursie als eerste stap van een project, geïnitieerd door Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort en georganiseerd in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma, is een voorbeeld van levensecht onderwijs. ‘Naast het geven van reguliere, theoretische lessen willen we dat onze studenten beleven, ontdekken én doen’, vertelt projectleider Roeland Westra. ‘Zo combineren ze het beste van twee werelden. Dit realiseren we door (online) excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. De jongeren ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst.’

RIF Gas 2.0
Bouwgroep Dijkstra Draisma is partner van RIF Gas 2.0. Dit project, een speerpunt van Energy College, heeft als doel jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.