Studenten Bouwkunde bedenken duurzame wateroversteekplaats voor Ecomunitypark Oosterwolde

‘Bedenk een biobased verbinding over het water tussen de panden van Biosintrum Oosterwolde en ECOstyle’, zegt Anne Jan Zwart van het gelijknamige bedrijf. ‘Laat jullie creativiteit de vrije loop en houd rekening met de circulaire economie.’ Op donderdag 21 november 2019 namen 15 eerstejaarsstudenten middenkader Bouwkunde van ROC Friese Poort en 9 vwo-leerlingen van het Stellingwerf College deel aan een duurzame Challenge.

Bekijk een foto-impressie van de Challenge

Duurzame oversteekplaats
‘Zwart is de initiator van het Ecomunitypark in Oosterwolde’, legt ROC Friese Poort-docent Gerwin Elzinga uit. ‘Een bedrijventerrein waar de natuur ruim baan krijgt en de gebouwen uit biobased materialen bestaan. In dit gebied loopt een beek die het IJsselmeer met de Opsterlandse compagnonsvaart verbindt. Dit water scheidt echter de panden van ECOstyle en het Biosintrum, waar deze Challenge plaatsvond. Daarom is de opdracht een duurzame oversteekplaats te bedenken.’

‘Een biobased oplossing bovendien’, vervolgt Zwart, die tijdens zijn presentatie op bijzondere wijze de waarde van kringlopen schetste. ‘Hier komt steeds meer aandacht voor binnen onze economie’, zo legde hij uit. ‘Overal waar kringlopen breken, ontstaan problemen. In de herfst vallen bladeren van de bomen. Miljarden micro-organismen en het bodemleven zetten dat afval vervolgens om in voor planten opneembare voeding. Een jaar later groeit dezelfde boom dus op het afval van afgelopen jaar; een schoolvoorbeeld van een kringloop.’

Circulaire economie
Experts van FryskLab, het mobiele fabrication laboratory van Fers en de Friese bibliotheken, hielpen de jongeren bij het uitwerken van hun ideeën met behulp van de Design thinking-methode. De studenten bedachten meerdere creatieve ideeën. ‘Eén van de groepen dacht aan een achtvormige verbinding over het water’, vertelt Zwart. ‘Het profiel staat symbool voor de circulaire economie en het gebruik van circulaire materialen. Een ander idee betrof het ophangen van een boomstam, die aan beide waterkanten door middel van een kabel aan bomen is bevestigd. Gedurende de jaren groeien de bomen aan de waterkanten door, waardoor ook de duurzame oversteekplaats meegroeit.’

De komende tien weken gaan de studenten verder met hun ideeën aan de slag, zo meldt docent Elzinga. ‘Dan verdiepen ze zich verder in biobased materialen, de circulaire economie en het ontwerpen van verbindingen. Op 6 februari 2020 staat de eindpresentatie op het programma.’

Levensecht onderwijs
Deze duurzame Challenge is een voorbeeld van levensecht onderwijs van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Tijdens dit leertraject doen studenten praktische ervaringen op en ontwikkelen zij zich tot vakmensen van de toekomst. Bovendien maken ze kennis met een van de belangrijkste thema’s van onze tijd: duurzaamheid.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.