Studenten Bouw/Infra presenteren plannen bij start-upcentrum There

‘De studenten kwamen vandaag met sterke ideeën naar voren’, vertelt Willem Douma, coördinerend docent Bouw/Infra van ROC Friese Poort. ‘Ze hebben laten zien prima out of the box te kunnen denken.’ Op vrijdag 8 maart 2019 bezochten 18 studenten Bouw/Infra en Handel onder leiding van Klaas van der Meulen start-upcentrum There in Leeuwarden. Daar kregen zij een rondleiding door het pand en presenteerden ze hun plannen voor een nieuwe wijze van pakketleveringen.

Bekijk hier een foto-impressie van het bezoek

Pitches
Het bezoek aan het start-upcentrum voor ondernemers kwam voort uit het keuzedeel Oriënteren op ondernemerschap. Eenmaal op locatie dienden de studenten een pitch te houden, aan de hand van het volgende vraagstuk: welke alternatieven zijn er wanneer het post- en pakkettenvervoer in Leeuwarden niet meer per auto mag geschieden? ‘Het meest prikkelende studentenidee van de dag betrof het werken met centrale afgiftepunten’, vertelt Douma. ‘Alle pakkettenbezorgers brengen hun lading daarbij naar een centrale locatie, bijvoorbeeld in een wijk. De ontvanger kan het pakket vervolgens zelf afhalen met behulp van een persoonlijke code. Het schaarse vervoer dat noodzakelijk blijft, rijdt dan elektrisch. Ook de inzet van drones kwam ter sprake. Vlieland ontvangt bijvoorbeeld op regelmatige basis medicijnleveringen vanaf de vaste wal. In Leeuwarden zijn zulke leveringen echter een stuk lastiger, vanwege de gecentraliseerde bebouwing. De toepassing van drones bleek voorlopig nog toekomstmuziek.’

Technologische ontwikkelingen
Erwin Kenter, initiatiefnemer van There, gaf de studenten tevens een rondleiding door het pand. Hij schetste de snelle technologische ontwikkelingen, die het ondernemersklimaat ingrijpend veranderen. Grote, traditionele bedrijven kunnen zich moeilijk aanpassen aan nieuwe trends en zijn hierdoor in het nadeel ten opzichte van start-ups. Zij kunnen snel reageren op veranderende omstandigheden en in samenwerking met andere ondernemers uitdagingen het hoofd bieden. ‘Dit proberen wij studenten ook mee te geven: zoek de verbinding met elkaar’, aldus Douma. ‘There is daar heel sterk in. Startende ondernemers ondersteunen elkaar en zoeken samen naar oplossingen. ROC Friese Poort kan hier nog stappen in zetten, maar binnen het ROC breed grijpen diverse docenten al de kansen hiertoe aan. Door de keuzedelen komen de afdelingen meer met elkaar in contact. Centrum Duurzaam speelt hier een belangrijke rol in.’

Levensecht onderwijs
Het bezoek aan There is een voorbeeld van levensecht onderwijs. ‘Hiermee willen we vakmanschap verbinden aan actuele ontwikkelingen in Friesland ’, aldus Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Naast vakmanschap vraagt levensecht onderwijs ook sociaal vakmanschap en ondernemerschap van studenten ‘Op deze manier ontwikkelen onze studenten zich tot ondernemende vakmensen van de toekomst.’

(Foto’s: Willem Douma)

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.