Pilot bedrijfsverduurzaming van start voor mkb’ers Súdwest-Fryslân

Op donderdag 11 juli 2019 bezochten 12 mkb’ers uit gemeente Súdwest-Fryslân het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam aan de Anne Wadmanwei in Leeuwarden. De bezoekers waren uitgenodigd door studenten Commercie van ROC Friese Poort.

Pilot
In samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân, Vereniging Ondernemend Sneek (VOS) en Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort bezochten studenten junior Accountmanager uit Sneek de afgelopen tijd bedrijven om hen uit te nodigen voor een duurzame expeditie. Tijdens zo’n tocht – die een dagdeel duurt – gaan ondernemers op bezoek bij twee ondernemingen die vooroplopen qua verduurzaming.

Duurzame technieken
Op donderdag 11 juli stond een pilotexpeditie op het programma, die de deelnemers naar Mannen van Staal en Tieluk in Leeuwarden bracht. Zo ervaarden zij de vele verduurzamingsmogelijkheden én merkten ze welke commerciële kansen deze maatregelen met zich meebrengen. ‘Na afloop van het bezoek aan deze Friese bedrijven onderzochten de ondernemers bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort hoe zij hun geld het meest rendabel in kunnen zetten om hun eigen bedrijf te verduurzamen’, aldus Roelof Frankena, docent bij ROC Friese Poort. ‘De workshop Duurzame technieken MKB hielp hen hierbij. Door een investering van slechts 4 uur ontvingen de MKB’ers alle benodigde informatie om het verduurzamingsproces te kunnen starten. De bedrijven worden desgewenst ook ondersteund in het vervolgtraject, zoals bij het opstellen van een energie-advies, de financiering en een uitgewerkt plan. Studenten junior Accountmanager zijn tijdens dit traject de casemanagers, het aanspreekpunt voor de bedrijven in Súdwest-Fryslân.’

Case
Naast het voltooien van de duurzame expeditie, volgden de bezoekers ook een workshop in het Duurzaam Doen Huis. ‘De mkb’ers hadden de energiegegevens van het eigen bedrijf meegenomen, ter voorbereiding op de workshop Hoe verduurzaam ik mijn bedrijfspand’, vertelt Durk Reitsma, docent Installatietechniek bij ROC Friese Poort. ‘Wanneer ze daar behoefte aan hadden konden ze ook gebruik maken van cases, die waren afgestemd op een winkelpand of middelgroot mkb-bedrijfspand. De workshop leverde hen veel waardevolle informatie op.’

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving voor studenten en bedrijven. Zij werken hier met de laatste duurzame technieken van 22 Nederlandse fabrikanten. De locatie dient als praktijk- en kenniscentrum in de regio. Daarmee vervult Centrum Duurzaam één van de beloftes van ROC Friese Poort.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.