Landelijk symposium ‘Duurzaamheid in het kappersvak’ in Leeuwarden

Hoe kan het kappersvak verduurzamen? Op 3 oktober in de middag organiseert Leren voor Morgen in samenwerking met ROC Friese Poort een landelijk symposium hierover in Leeuwarden. Kappers met gedegen kennis van duurzaamheid in hun vak komen aan het woord. Docenten en studenten van de kappersopleiding zullen daarna met hen in gesprek gaan over hoe duurzaamheid een plek kan krijgen binnen de kappersopleidingen.

Chemicaliën
Bij kapsalons worden jaarlijks grote hoeveelheden chemicaliën door de gootsteen gespoeld. Dit is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor je gezondheid; een deel van die chemicaliën komt immers op je huid terecht. Kappers, maar ook klanten krijgen hierdoor gezondheidsklachten. In de kappersopleidingen is voor dit probleem en de mogelijke oplossingen hiervoor tot nu toe nauwelijks aandacht.

Leren voor Morgen
Op 3 oktober organiseert Leren voor Morgen, een coöperatie van organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid in het onderwijs en waarvan ook Duurzaam MBO deel uitmaakt, in samenwerking met ROC Friese Poort een symposium over hoe dit beter kan. Kappers met gedegen kennis schetsen wat de risico’s voor jezelf en je klanten kunnen zijn bij het gebruik van bepaalde producten, hoe je toe kan werken naar gebruik van duurzamere producten en hoe je producten die daadwerkelijk duurzaam zijn kan onderscheiden van producten die dat pretenderen, maar dat in werkelijkheid niet zijn. Experts op gebied van onderwijs en het kappersvak geven handreikingen hoe duurzaamheid een plek in de kappersopleidingen zou kunnen krijgen. Tenslotte zullen zij met docenten en studenten in gesprek gaan om tot concrete aanbevelingen te komen voor het onderwijs.

Meer informatie
Voor meer informatie en het programma kijk je hier of op www.lerenvoormorgen.org
Voor vragen kunt u contact opnemen met Roos Wemmenhove, roos@lerenvoormorgen.org

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.