Energy College Conferentie over samen werken aan duurzaam vakmanschap in de energietechniek

De energietransitie in Noord-Nederland brengt vraagt veel van het middelbaar beroepsonderwijs. ‘Samen met het bedrijfsleven gaan we onze studenten bekend maken met hernieuwbare energiebronnen, aardgasloos bouwen, duurzame voedselvoorziening, klimaatneutrale glastuinbouw en elektrisch rijden – om een paar voorbeelden te noemen’, legt Michaela Zwaan van het Energy College uit, ‘En dat vraagt vernieuwd vakmanschap in technische beroepen’, vult Folkert Sonsma van ROC Friese Poort aan. ‘Daarom organiseren we opnieuw de Energy College Conferentie Samen werken aan duurzaam vakmanschap in de energietechniek’. Donderdag 29 november 2018 kwamen studenten van alle ROC’s uit Noord Nederland naar Drachten voor een conferentieprogramma met sprekers uit het bedrijfsleven, workshops en demonstraties.

Waterstofauto
‘Onze studenten maakten afgelopen schooljaar een waterstofauto samen met Holthausen en Frisian Motors.’. Rijden op waterstof is 100% schoon mits opgewekt met zon en wind. ‘Dat betekent 0% emissie en dus geen CO2 uitstoot’, stelt Cor Scholte van ROC Friese Poort. In dit innovatieproject krijgen de mechatronica studenten vooral te maken met veiligheid. Daarnaast met vele technische disciplines zoals hoogspanning, regeltechniek, constructie, installatietechniek, engineering en aandrijftechniek. ‘Dit schooljaar maken we de fuelcell van de waterstofauto geschikt voor de energiehuishouding van de ECOkubus’.

Domotica
‘Met domotica kun je een huis smart maken’, zegt Mark Vos van ROC Friese Poort. Domotica zorgt voor extra comfort en veiligheid door elektronische toepassingen van slimme functies . Voorbeelden van slimme functies zijn licht schakelen, dimmen van verlichting, jaloezie schakeling en alarm schakeling. Ook zijn domotica toepassingen nodig voor het realiseren van nul op de meter woningen. We hebben slimme installateurs nodig, aldus Peter Meijers van Oosterberg.

Aardgasloos bouwen
Is aardgasloos bouwen ook mogelijk in de bestaande bouw? En is een warmtepomp nu wel of nu niet geschikt? ‘De bestaande bouw heeft de grootste uitdaging’, volgens Roelof Vallinga van Nathan. ‘Een modulerende luchtwater warmtepomp die 70°C cv-water maakt is inzetbaar in de bestaande woningbouw’. Praktische zaken die ook een rol spelen bij de juiste werking van een warmtepomp zijn: isoleren, beschikbare ruimte voor de installatie, geschikte afgiftesystemen, leiding diameters en nieuw ontwikkelde ondersteuningssoftware. De warmtepomp is onderdeel van de 2e stap van de Trias Energetica: het opwekken van hernieuwbare energie.

Duurzaam bouwen
Bij duurzaam bouwen gebruiken we materialen die niet schadelijk zijn voor mens en milieu, is de ervaring van Halbe Vlietstra van Oldenboom. ‘Dit zijn natuurlijke isolatiematerialen zoals hennep, houtvezel, vlas, cellulose ( vermalen oude kranten ), metisse ( oude spijkerbroeken ) en stro’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.