Duurzame mobiliteit speerpunt ROC Friese Poort in route naar CO2-neutraal onderwijs

Duurzame mobiliteit wordt een van de speerpunten voor ROC Friese Poort in de route naar 100% CO2-neutraal onderwijs in 2030. Uit een analyse die de school maakte, blijkt namelijk dat medewerkers- en studentenverkeer 93% van de CO2-uitstoot van de school veroorzaakt. Remco Meijerink, voorzitter College van Bestuur: “Ik durf wel te stellen dat wij een van de weinige mbo-scholen zijn die zo uitgebreid de CO2-uitstoot in kaart hebben gebracht én ook het studentenverkeer hebben meegenomen.” De huidige CO2-uitstoot van ROC Friese Poort bedraagt 12.367 ton op jaarbasis. Dit jaar is voor het eerst het studentenverkeer meegerekend, goed voor zo’n 70% van de totale CO2-uitstoot van ROC Friese Poort. De uitstoot is met 1800 ton gedaald door de inkoop van groene stroom. 

Duurzame mobiliteit  
Met behulp van de CO2-prestatieladder is er in 2020 een analyse en CO2-reductieplan voor ROC Friese Poort gemaakt. Studentenverkeer (70%), woon-werkverkeer (18%) en zakelijke verkeer (5%) zijn samen goed voor 93% van de totale CO2-uitstoot van ROC Friese Poort. Remco Meijerink: “Dat is enorm! Voor ons was het overduidelijk dat duurzame mobiliteit een van de speerpunten moest worden in onze aanpak. Concreet betekent dit we gaan kijken naar het verminderen van de reisbewegingen van onze medewerkers door bijvoorbeeld meer thuiswerken en meer online vergaderen. Maar we gaan ook het gebruik van het openbaar vervoer en duurzame vervoersmiddelen stimuleren. En het gebruik van duurzame vervoersmiddelen faciliteren. Bijvoorbeeld door de oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s, scooters en fietsen uit te breiden.”

“En natuurlijk willen we studenten ervan bewust maken dat zij een grote bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zo’n 10-15% van de studenten komt met de auto naar school en dat veroorzaakt wel 80% van de totale uitstoot voor het studentenverkeer. Studenten kunnen natuurlijk ook met het openbaar vervoer of een ander duurzaam vervoersmiddel naar school komen.” 

Vooroplopen  
ROC Friese Poort wil vooroplopen bij de ontwikkelingen in het werkveld en de regio en gaat voor 100% CO2-neutraal onderwijs in 2030. Dat doet zij via vier pijlers: vakmanschap, brede vorming, professionalisering van medewerkers en een duurzame bedrijfsvoering. De onderwijsinstelling wil goede vakmensen opleiden die een bijdrage leveren aan deze transitie. De school is al jaren actief met duurzaam circulair onderwijs. Met bijvoorbeeld een actief Centrum Duurzaam, solar teams, energie-neutrale gebouwen en een koksopleiding die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.