Duurzame inspiratiemiddag voor werknemers gemeente Leeuwarden bij Centrum Duurzaam

Op woensdag 3 juli 2019 legden medewerkers van gemeente Leeuwarden een bezoek af aan het Leeuwarder gedeelte van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Daar beleefden zij een duurzame inspiratiemiddag.

Korte rondleiding
ROC Friese Poort-docent Jelke Steenstra gaf de bezoekers een rondleiding door het gebouw. Zo voerde hij hen onder meer langs de Leeuwarder solar boat, het Duurzaam Doen Huis en de houtwerkplaats. In het Duurzaam Doen Huis vertelde docent Durk Reitsma welke rol deze locatie speelt binnen het onderwijs van ROC Friese Poort.

Freonen fan Fossylfrij Fryslân
Tijdens de inspiratiemiddag vervulde Bouwe de Boer, projectleider van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en tevens Energiecommissaris van Fryslân, de rol van dagspreker in de Innovatiewerkplaats. Hij begon zijn verhaal met een inleiding over de Freonen. Dit duurzame netwerk zet zich in voor een Fryslân dat onafhankelijk van fossiele brandstoffen is. ‘Nederland gebruikt jaarlijks circa 2100 petajoule (pj)’, begon hij zijn verhaal. ‘Leeuwarden neemt ongeveer 0,6 % van dit totaal – ofwel 8,9 pj – voor haar rekening.’ Ter indicatie: 1 petajoule staat gelijk aan de inzet van 40 windmolens of 300 hectare aan zonnepanelen. ‘Het is belangrijk dat we mbo-studenten inzetten bij duurzame Friese projecten om onze doelstellingen te halen’, vervolgde hij zijn betoog. ‘Dit kan door het aanbod van levensecht projectonderwijs en stages’. De Boer beklemtoonde de Friese koplopersrol op het gebied van duurzaamheid. Zo schieten alternatieve brandstoffen als groengas en blauwe diesel al jaren wortel in Fryslân. Ook op het gebied van lokaal opgewekte stroom loopt de provincie voorop. Freon Energie VanOns helpt lokale energiecoöperaties bij zowel de oprichting als verkoop van hun groene energie. Deze stroom is lokaal opgewekt door circa 100 energiecoöperaties. De winst vloeit vervolgens terug naar de regio.’

Innovatiewerkplaats
De Innovatiewerkplaats is een belangrijke locatie voor levensecht onderwijs. ‘Hier werken de studenten van ROC Friese Poort aan levensechte opdrachten van het bedrijfsleven’, aldus Roeland Westra. Recente projecten zijn de waterstofauto, solar boat en een Tiny house. Andere voorbeelden van innovatieprojecten zijn de ECOkubus en de Frisian Eco Car. ‘Tijdens deze projecten ontwikkelen de studenten van ROC Friese Poort zich tot duurzame specialisten’.

Bekijk de presentatie van Bouwe de Boer van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân:

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.