Bouwstudenten maken ventilatiebalansberekening in Duurzaam Doen Huis

“Onze studenten voeren vandaag een ventilatiebalansberekening uit”, zegt Roelof Meinardi, docent Bouwkunde BOL4. “Tegenwoordig zijn woningen luchtdicht gebouwd en is er behoefte aan een ventilatiemechanisme.” Docent Durk Reitsma vertelt tijdens deze gastles op 30 oktober 2018 hoe dit concreet tot uiting komt.

Kennis over ventilatie komt goed van pas tijdens de projectopdracht van de studenten. Zij dienen namelijk een duurzame woning te ontwerpen. Goed doordachte ventilatiesystemen zijn hierbij onontbeerlijk. Eerder bezochten de studenten het Duurzaam Doen Huis voor meer informatie over duurzame woningbouw. Ditmaal leren zij op dezelfde locatie dus over ventilatie. “Voorafgaand aan de les wisten ze hier weinig van af”, zegt Reitsma. “Het bleek dat ze bij hun woningontwerp onvoldoende rekening hielden met ventilatiesystemen. Voorheen kon je een CV-ketel met een ventilatiebox op zolder plaatsen. Nu kan dat niet meer. Met de huidige grotere systemen moet je verschillende ruimtes individueel kunnen bedienen. Binnen het woningontwerp moet dit goed uitgedacht zijn.”

Berekening
Reitsma vertelt tijdens de les over regelgeving rondom ventilatie en laat een voorbeeldberekening zien. De docent gebruikt hiervoor systeem D, waarbij warmteterugwinning een belangrijk element is. Aan het einde van les voeren de studenten ook hun eigen berekening uit, afgestemd op de door hen ontworpen woning.

Belangrijk
Het uitvoeren van de berekening is belangrijk voor zijn studenten, vindt Meinardi. “Ventilatiesystemen vormen een onderdeel van hun toekomstige werk. Als ze later een bouwaanvraag doen bij een gemeente, hoort de ventilatiebalansberekening te kloppen. Ook kan het onderwerp aan de orde komen tijdens de examinering in het vierde jaar. Erg leerzaam dus voor onze studenten. Bovendien is een bezoek aan het Duurzaam Doen Huis altijd aan te bevelen. Dan zijn de jongeren in een andere omgeving met een nieuwe docent. Voor herhaling vatbaar”, aldus Meinardi.

Nieuwste ontwikkelingen
Het bezoek aan Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort is onderdeel van het vooruitstrevende beleid van deze onderwijsinstelling. Studenten komen in aanraking met de nieuwste ontwikkelingen in de duurzame sector. Hierdoor betreden zij goed voorbereid een snel veranderende arbeidsmarkt. Bovendien biedt het beleid bedrijven in de regio een grotere verscheidenheid aan potentiële medewerkers.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.