10 september 2013: Duurzaam Doen lezing Domotica; een wereld aan mogelijkheden

Duurzaam Doen lezing Domotica; een wereld aan mogelijkheden

ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam en stichting GEEF nodigt u graag uit voor de Duurzaam Doen lunchlezing over Domotica op dinsdag 10 september.

Domotica maakt ons leven comfortabeler, veiliger, gemakkelijker en duurzamer. Een andere naam voor domotica is huisautomatisering. Domotica-toepassingen worden veel in de woonomgeving toegepast maar bieden ook grote kansen in de zorg en welzijnssector. Voor mensen met een chronische ziekte of ouderen kan domotica de oplossing zijn om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. In deze Duurzaam Doen lezing gaan we in op de toepassingen van domotica in de zorgsector en de kansen die dit oplevert voor installateurs.

Stichting GEEF
Stichting GEEF is een samenwerkingsverband van zorginstellingen, gemeenten, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. De expertise van deze organisaties wordt ingezet om innovatieve concepten op gebied van domotica te ontwikkelen en operationeel te maken. Het doel is de zelfredzaamheid van senioren en zieken te vergroten. Erik Zwierenberg, directeur van GEEF, geeft ons een doorkijkje in de projecten die GEEF met de participerende instellingen opzet.

Nijfinster BV
Anja Paap van Nijfinster BV laat vervolgens aan de hand van zorg-op-afstand diensten zien welke technische en intermenselijke aspecten daarbij komen kijken. Voor goed installatiewerk en een tevreden klant is meer nodig dan alleen technische kennis en vaardigheden!

Steenstra & Boersma Electrotechniek
Piet Steenstra van Steenstra & Boersma Electrotechniek geeft uitleg over de domoticamarkt en de omzetgroei die daar de komende jaren in wordt verwacht. Volgens Piet Steenstra laten installateurs omzet liggen en drukken de faalkosten nog teveel op de marges. Hoe deze kansen wel zijn te benutten onthult hij tijdens deze lezing.

Interesse?
De lezing vindt plaats op dinsdag 10 september van 12.00 uur tot 13.00 uur op de Anne Wadmanwei 6, 8914BD Leeuwarden. Inloop met een broodje vanaf 11.30 uur.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.