Klimaatverandering vraagt een nieuwe manier van bouwen en een andere manier van denken. Dit betekent energiezuinig en duurzaam bouwen met natuurlijke bouwmaterialen. Dan spreken we van biobased bouwen. Maar ook van lineair denken naar circulair denken. Bovendien hebben we te maken met regelgeving van de overheid. We gaan dan ook van EPC naar BENG.

Natuurlijke bouwmaterialen
Houtvezel
Cellulose
Hennep
Stro
Schapenwol
Kurk
Vlas
Xiriton (olifantsgras) presentatie

Voor meer informatie:
Oldenboom Harlingen

Blowerdoor test
Thermodicht

Nul op de meter
Zonder (eigen) geld energiebesparing en verduurzaming realiseren
www.nulopdemeter.eu

Tinyhouse
Het verplaatsbare huis voor eenpersoonshuishoudens

Praktijkvoorbeelden
Een duurzaam flatgebouw van 22 verdiepingen op menskracht