Wetterwâlden Bûtenfjild

Wetterwâlden Bûtenfjild: commissie en gebied
Met Wetterwâlden Bûtenfjild bedoelt de Stichting zowel het gebied waarvoor de Stichting een visie heeft beschreven, als de eigen organisatie.

De Stichting
De stichting treedt op als een netwerkorganisatie die werkt met mandaat van dertien dorpen. Doel van de Stichting is doorontwikkeling van de recreatieve infrastructuur in het gebied dat omsloten is door de Lauwersseewei N361, de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en de Centrale As.

Het gebied
Binnen dit gebied vallen de natuurgebieden:
* Ottema Wiersmareservaat
* Sippen-Finnen
* It Bûtenfjild
* De Bouwepet
* De Houtwiel
* Oer de Wiel

Daarnaast vallen recreatiegebied Eeltsjemar en Tuskenlytsen, en ook de restanten van Klaarkamp binnen de grenzen van Wetterwâlden.

Doorontwikkelen recreatieve infrastructuur
De Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild wil de recreatieve infrastructuur in het gebied doorontwikkelen. Het moet prettig ondernemen en wonen worden voor de bewoners. En prettig recreëren en verblijven voor gasten. Wetterwâlden richt zich op kleinschalige, duurzame vormen van recreatie, passend bij het karakter van het gebied.

Partijen verbinden
De Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild is een netwerkorganisatie. De commissie legt verbindingen tussen betrokken partijen. Wetterwâlden Bûtenfjild gaat zo veel mogelijk uit van bestaande beleidskaders, structuur- en bestemmingsplannen. Vanuit haar totaalvisie wil Wetterwâlden alle organisaties die investeren in het gebied op nieuwe ideeën brengen. Zodat hun activiteiten ten goede komen aan de belangen van het hele gebied.

Organisaties die het gedachtengoed van Wetterwâlden Bûtenfjild bij hun werk betrekken, zijn verzekerd van een grote mate van draagvlak bij de bevolking in de regio. Het credo luidt dan ook: Wetterwâlden: “Tûk ferbine”.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven