Strukton Worksphere

Strukton Worksphere ziet zich als regisseur van vraagstukken ‘met een dominante bouwkundige, installatietechnische en uitvoerende component’ door de verantwoordelijkheid te nemen voor performance en integrale kosten.

Strukton Worksphere realiseert, faciliteert en onderhoudt de meest aangename en kritische gebouwen en installaties.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven